Inovácie produktov

Pomáhame riešiť výzvy v oblasti identifikácie produktov

Zákazníkov kladieme na prvé miesto vo všetkých oblastiach, ktorým sa venujeme. Takže keď zákazníci hovoria o udržateľnejších produktoch, počúvame ich. Ak pochopíme vplyv nášho produktu u zákazníka, môžeme vytvárať efektívnejšie a udržateľnejšie produkty, ktoré zvyšujú výkonnosť výrobných liniek našich zákazníkov. Inovujeme, aby sme zlepšili spoľahlivosť prevádzky a spoľahlivosť našich produktov a umožnili našim zákazníkom splniť ciele v oblasti ich výroby a udržateľnosti.

Zdravie a bezpečnosť zákazníkov

Naše výrobné tímy a tímy z oblasti výskumu a vývoja sa zaväzujú poskytovať bezpečné, vysokokvalitné a spoľahlivé produkty, ktoré spĺňajú potreby našich zákazníkov v oblasti kódovania a označovania. Do našej ponuky patria také produkty, ktoré sú zodpovedne navrhnuté a vyrobené tak, aby spĺňali aktuálne a budúce globálne požiadavky na bezpečnosť, životné prostredie a regulácie so zameraním sa na zdravie a bezpečnosť zákazníkov.

Sledujeme globálne, miestne a zákaznícke normy a predpisy a proaktívne inovujeme naše produkty tak, aby naši zákazníci a životné prostredie zostali v bezpečí. Úzko spolupracujeme s dodávateľmi, aby sme zachovali zhodu s globálnymi predpismi, ako sú nariadenia EÚ REACH a RoHS.


Navrhnuté pre spoľahlivosť a prevádzkyschopnosť

Využívame naše odborné znalosti v oblasti techniky pri dodávaní produktov, ktoré udržia linky našich zákazníkov v chode, a prispejú k ich širším cieľom v oblasti výroby a udržateľnosti.

Keďže sa obaly posúvajú smerom k novším udržateľným materiálom, pokračujeme v inovácii nášho produktového portfólia a poskytujeme našim zákazníkom podporu a odborné znalosti o rôznych dostupných riešeniach kódovania a označovania, ktoré sú špecifické pre tieto obalové materiály. Napríklad na podporu našich zákazníkov pri prechode na recyklovateľné obaly ponúka spoločnosť Videojet špecializované laserové riešenia, ktoré sú navrhnuté na špecifické použitie s rPET a plastmi na rastlinnej báze. Pre výrobcov, ktorým sa najlepšie osvedčila technológia kódovania pomocou kontinuálnej atramentovej tlače (CIJ), vytvorila spoločnosť Videojet viac než 30 atramentov, ktoré majú pomôcť dosiahnuť vaše ciele v oblasti zodpovedného podnikania. Patria sem atramenty s nízkym zápachom, atramenty bez obsahu MEK a atramenty vhodné na styk s potravinami.


Podpora počas životného
cyklu produktov

S našimi zákazníkmi spolupracujeme počas celého životného cyklu produktu na zlepšovaní zákazníckej skúsenosti a podpore iniciatív zákazníkov v oblasti udržateľnosti. Naše záväzky týkajúce sa spoľahlivosti prevádzky a doby odozvy sú podporované pokročilými možnosťami vzdialeného servisu a najväčším tímom technickej podpory v odvetví. Pomáha to zabezpečiť vysokú mieru prevádzkyschopnosti a obmedziť tak plytvanie pri výrobe.