Tlač kódov na liečivá a farmaceutické výrobky

Pri balení farmaceutických výrobkov a zdravotníckych pomôcok je v porovnaní s inými odvetviami ešte dôležitejšia maximálna kvalita tlače variabilných kódov. V prípade číselných a čiarových kódov s vysokou rýchlosťou čítania na zabezpečenie vysledovateľnosti a zhody s predpismi sú dobrá čitateľnosť a kontrast nevyhnutnou podmienkou. Okrem širokej škály riešení na tlač serializačných kódov poskytuje spoločnosť Videojet aj overovanie spôsobilosti inštalácie a prevádzky a tlačiarne, ktoré podporujú vykonávanie technických kontrol podľa 21 CFR, časti II, a pomôžu vám tak plniť požiadavky na dokumentáciu.

 • Aplikácie
 • Integrácia do linky
 • Dokumenty
 • Prehľad
 • Papierové škatuľky
 • Fľaše
 • Štítok
 • Liekovky a ampulky
 • Poddajné materiály
 • Kartónové škatule
CIJ-icon

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

Bezkontaktná atramentová tlač textu do piatich riadkov, lineárnych a 2D čiarových kódov alebo grafických prvkov na rôzne druhy obalov vrátane neprenosných obalov prostredníctvom pohyblivých systémov.

TTO-icon

Termotransferová potlač (TTO)

Digitálne riadená tlačová hlava presne natavuje atrament z pásky priamo na ohybné fólie a umožňuje tak tlač s vysokým rozlíšením v reálnom čase.

TIJ-icon

Termotlač (TIJ)

Bezkontaktná atramentová tlač, pri ktorej sa atrament aplikuje na povrch balenia prostredníctvom tepla a povrchového napätia. Obyčajne sa využíva na tlač 2D kódov DataMatrix a iných čiarových kódov.

LCM-LPA-icon

Veľkoznaková tlač (LCM)

Bezkontaktná atramentová tlač rôznych druhov údajov (alfanumerické, logá a čiarové kódy) vo veľkom formáte, ktorá sa využíva najmä na sekundárnych obaloch (napr. kartónové škatule).

Laser-icon

Laserové označovacie

Lúč infračerveného svetla zaostrený a usmerňovaný sústavou starostlivo riadených zrkadielok vytvára značky v mieste, kde sa teplo z lúča stretáva s povrchom balenia.

LCM-LPA-icon

Tlačiarne a aplikátory na štítky (LPA)

Tlačia a umiestňujú štítky rôznych veľkostí na rozličné druhy obalov.

Laserové označovacie

 • jednoduchá a prehľadná metóda tlače textu, čiarových kódov alebo obrázkov prakticky bez spotrebného materiálu
 • úplne trvalé kódy a často je možné počas indexovania označiť naraz niekoľko výrobkov vedľa seba

Termotlač (TIJ)

 • štandardná voľba tlače na porézne papierové materiály vo farmaceutickom a zdravotníckom odvetví
 • tlač vo vyššom rozlíšení v porovnaní s inými atramentovými systémami
 • high performance inks ideal for pharmaceutical applications

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

 • univerzálna možnosť tlače kódov, najmä v spojení so širokou ponukou špeciálnych atramentových zmesí
 • drží prakticky na všetkých bežných papierových materiáloch, aj s poréznou alebo vodoodolnou povrchovou úpravou

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

 • vysoko flexibilné riešenie tlače kódov na fľaše
 • široká škála viditeľných atramentov, špeciálne atramenty viditeľné pri UV alebo IR svetle a celý rad neviditeľných atramentov, ktoré umožňujú skryté značenie na ochranu značky

Laserové označovacie

 • efektívny spôsob vytvárania nezmazateľných značiek priamo na povrchu fliaš alebo uzáverov
 • pomocou zrkadielok alebo galvanometrov na usmernenie laserového lúča dokáže technológia laserového značenia gravírovať priamo na plastové fľaše alebo odstrániť vrchnú vrstvu atramentu zo štítkov

Termotransferová potlač (TTO)

 • jednoduchý spôsob priamej kontaktnej tlače kódov na štítky pred ich nalepením na fľašu alebo obal
 • bezproblémová integrácia a spoľahlivé montážne prvky
 • tlač vo vysokom rozlíšení ideálna na čiarové kódy, kódy s veľkým množstvom obsahu a údaje o výrobkoch

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

 • jednoduchá integrácia malej označovacej tlačovej hlavy a ohybná prepojovacia hadička k označovaciemu zariadeniu
 • vďaka širokému výberu atramentov umožňuje CIJ tlačiť na papierové aj plastové štítky a ponúka farebnú pestrosť v závislosti od požadovaného kontrastu

Laserové označovacie

 • možnosť odstrániť a nahradiť špeciálne predtlačené označovacie polia na štítkoch
 • veľmi dobre čitateľné kódy a nízke prevádzkové náklady bez nárokov na spotrebný materiál

Termotlač (TIJ)

 • ideálny spôsob označovania štítkov pred ich nalepením
 • vysoká kvalita a kontrast kódov vrátane 2D kódov a kódov DataMatrix
 • malú tlačovú hlavu možno ľahko integrovať do aplikátora etikiet

Keď naozaj záleží na integrácii

Vysokokvalitné kódy si vyžadujú precíznu manipuláciu s materiálom a pevnú montáž kódovacieho zariadenia bez vibrácií. To je obzvlášť dôležité pri značení zložitých kódov DataMatrix. Pred inštaláciou novej linky alebo kódovacieho systému nezabudnite vyhodnotiť, či spôsob prepravy produktu po linke zaisťuje plynulý pohyb obalu bez vibrácií.

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

 • efektívna technológia značenia na sklené liekovky
 • pomocou sofistikovaného softvéru je možné zabezpečiť vysokú presnosť umiestnenia kvapiek, čo je obzvlášť dôležité pri tlači malých 2D kódov
 • na tvorbu zreteľných kódov sú k dispozícii autoklávovateľné, viditeľné aj UV atramenty

Laserové označovacie

 • spoločnosť Videojet disponuje jedným z najširších portfólií laserových riešení v odvetví
 • technici spoločnosti Videojet vám pomôžu vybrať si ideálne riešenie na značenie vašich obalov spomedzi CO2 laserov, vláknových laserov a UV laserov
 • na záhyby liekoviek možno značiť pomocou vláknových laserov

Termotlač (TIJ)

 • malá tlačová hlava s vysokým rozlíšením optimálna pri tlači na porézne a poloporézne materiály
 • pri tlači na odvíjané materiály je možné použiť viaceré tlačové hlavy namontované v zostave alebo integrované do pohyblivého systému

Termotransferová potlač (TTO)

 • možnosť integrácie do odvíjacieho mechanizmu baliacich systémov pomocou montážnych prvkov v závislosti od výrobcu baliaceho zariadenia
 • možnosť širokoformátovej tlače alfanumerických prvkov, čiarových kódov a jednoduchých jednofarebných piktogramov s vysokým rozlíšením

Laserové označovacie

 • možnosť značenia na rôzne materiály blistrových balení
 • riadne špecifikovaný a nainštalovaný laserový označovací systém dokáže ľahko značiť vysokokvalitné kódy aj vo viacerých pruhoch súčasne

Viacprúdové kódovanie blistrových balení v pohybe

Viacprúdová konfigurácia používaná pri balení liečiv a farmaceutických výrobkoch prináša osobitné výzvy z hľadiska integrácie. TIJ tlačiarne značky Wolke od spoločnosti Videojet umožňujú riadenie viacerých tlačových hláv jedným ovládačom, takže jedna tlačiareň dokáže súčasne tlačiť kódy na viac balení. CO2 lasery Videojet zas ponúkajú veľké označovacie polia, ktoré umožňujú laserové značenie vo viacerých pruhoch súčasne pri prerušovanom aj súvislom pohybe.

Vyššia efektivita dodávateľského reťazca a finančné úspory

Špecifické údaje o šarži, dávke a dodávateľovi vytlačené priamo na škatuliach sú viditeľné pre všetky články dodávateľského reťazca, ktorým pomáhajú rýchlo identifikovať produkty v prípade nutnosti ich vrátenia. Pokiaľ tomu nebránia miestne normy, ako napr. HDMA, tlač takýchto údajov priamo na škatule zjednodušuje balenie a pomáha štandardizovať všeobecné balenia.

Tlačiarne a aplikátory na štítky (LPA)

 • štandardný spôsob identifikácie produktov na doručenie obchodným partnerom
 • automatické označovacie riešenia môžu výrazne obmedziť chyby a zlú čitateľnosť označení a zabezpečiť tak optimálne smerovanie a sledovanie
 • automatické nalepovanie štítkov na škatule podľa potreby je rýchlejšie a konzistentnejšie ako ručné označovanie a eliminuje prípadné nesprávne označenia

Veľkoznaková tlač (LCM)

 • tlač údajov priamo na škatuľu vrátane skenovateľných čiarových kódov
 • veľmi ekonomické a spoľahlivé
 • eliminujú sa náklady, skladovanie a manipulácia so štítkami, ako aj potreba predtlačených škatúľ pre rôznych zákazníkov

Termotlač (TIJ)

 • tlač vo vysokom rozlíšení priamo na škatule
 • tlačovú hlavu s vysokým rozlíšením možno otočiť na výšku a tlačiť tak veľké obrázky na bokoch škatúľ a iných poréznych podkladoch
 • Kartónovačky
 • Kontrolné váhy
 • Dopravníky s bočnými úchytmi
 • Etiketovačky na fľaše
 • Otočné kruhové dopravníky
 • Stroje na tvarovanie za tepla

Tlač kódov sa môže uskutočňovať na viacerých miestach – môže byť integrovaná buď priamo do kartónovačky, alebo do výstupného dopravníka. Podľa potreby je ale možná aj tlač na primárne obaly ešte pred kartónovačkou.

CIJ-icon

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

Bezkontaktná atramentová tlač textu do piatich riadkov, lineárnych a 2D čiarových kódov alebo grafických prvkov na rôzne druhy obalov vrátane neprenosných obalov prostredníctvom pohyblivých systémov.

TIJ-icon

Termotlač (TIJ)

Bezkontaktná atramentová tlač, pri ktorej sa atrament aplikuje na povrch balenia prostredníctvom tepla a povrchového napätia. Obyčajne sa využíva na tlač 2D kódov DataMatrix a iných čiarových kódov.

Pri integrácii tlače kódov do kontrolných váh sa využíva ich schopnosť precíznej manipulácie s výrobkami na zlepšenie celkovej kvality tlačených údajov a kódov DataMatrix.

TIJ-icon

Termotlač (TIJ)

Bezkontaktná atramentová tlač, pri ktorej sa atrament aplikuje na povrch balenia prostredníctvom tepla a povrchového napätia. Obyčajne sa využíva na tlač 2D kódov DataMatrix a iných čiarových kódov.

Laser-icon

Laserové označovacie

Lúč infračerveného svetla zaostrený a usmerňovaný sústavou starostlivo riadených zrkadielok vytvára značky v mieste, kde sa teplo z lúča stretáva s povrchom balenia.

Jednoduchá integrácia kódovacieho zariadenia do dopravníka s bočnými úchytmi umožňuje značenie viditeľných alebo skrytých kódov navrchu alebo naspodku farmaceutických fľaštičiek. Takisto je počas unášania fľaše takýmto dopravníkom možné jednoduché kontrolovať už vytlačené kódy.

CIJ-icon

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

Bezkontaktná atramentová tlač textu do piatich riadkov, lineárnych a 2D čiarových kódov alebo grafických prvkov na rôzne druhy obalov vrátane neprenosných obalov prostredníctvom pohyblivých systémov.

Na kontaktné alebo bezkontaktné označovanie štítkov pred nalepením je možné využiť viaceré technológie tlače kódov. Precízne ovládanie pohybu štítkov uľahčuje tlač vysokokvalitných alfanumerických a čiarových kódov.

TIJ-icon

Termotlač (TIJ)

Bezkontaktná atramentová tlač, pri ktorej sa atrament aplikuje na povrch balenia prostredníctvom tepla a povrchového napätia. Obyčajne sa využíva na tlač 2D kódov DataMatrix a iných čiarových kódov.

TTO-icon

Termotransferová potlač (TTO)

Digitálne riadená tlačová hlava presne natavuje atrament z pásky priamo na ohybné fólie a umožňuje tak tlač s vysokým rozlíšením v reálnom čase.

Pri tlači sledovacích kódov na malé farmaceutických výrobkov je veľmi dôležité presné umiestnenie kvapiek a dobrá čitateľnosť. Vysoko presný pohyb kruhového dopravníka ponúka ideálnu možnosť manipulácie s výrobkami na takéto účely.

CIJ-icon

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

Bezkontaktná atramentová tlač textu do piatich riadkov, lineárnych a 2D čiarových kódov alebo grafických prvkov na rôzne druhy obalov vrátane neprenosných obalov prostredníctvom pohyblivých systémov.

Presná integrácia mechaniky a ovládacích prvkov pomôže zabezpečiť vysokú kvalitu označení na odvíjaných materiáloch vrátane viečok na blistrové obaly a iných bariérových fólií.

TIJ-icon

Termotlač (TIJ)

Bezkontaktná atramentová tlač, pri ktorej sa atrament aplikuje na povrch balenia prostredníctvom tepla a povrchového napätia. Obyčajne sa využíva na tlač 2D kódov DataMatrix a iných čiarových kódov.

 • Brožúry
 • Opisy aplikácií
 • Prípadové štúdie
 • Biele knihy

Kontaktujte nás

Predaj zariadení:
+421 903 806 767

Servis a podpora:
+421 2 391 834 18

×

Contact

Predaj zariadení: +421 903 806 767
Servisná podpora: +421 903 806 767