Tlač na chemické výrobky

Priemyselné tlačiarne pre chemické aplikácie

Tlač kódov v chemickej výrobe môže byť náročná vzhľadom na drsné pracovné prostredie s vysokými teplotami, prachom a vlhkosťou. Na spoľahlivú tlač kódov vysokej kvality je potrebné kódovacie zariadenie navrhnuté do takýchto podmienok a do takmer nepretržitej výroby s častým prepínaním liniek. Spoločnosť Videojet vám rada pomôže s riešením vnútorných kontrol kvality aj plnením požiadaviek sledovateľnosti zo strany zákazníkov.

 • Aplikácie
 • Integrácia do linky
 • Dokumenty
 • Prehľad
 • Plastové nádoby
 • Vrecká
 • Kovové nádoby
 • Špeciálne obaly
 • Kartónové škatule
VJ-CIJ-icon-colour

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

Bezkontaktná atramentová tlač textu do piatich riadkov, lineárnych a 2D čiarových kódov alebo grafických prvkov na rôzne druhy obalov vrátane neprenosných obalov prostredníctvom pohyblivých systémov.

VJ-TIJ-icon-colour

Termotlač (TIJ)

Bezkontaktná atramentová tlač, pri ktorej sa atrament aplikuje na povrch balenia prostredníctvom tepla a povrchového napätia. Obyčajne sa využíva na tlač 2D kódov DataMatrix a iných čiarových kódov.

VJ-LCM-LPA-icon-colour

Veľkoznaková tlač (LCM)

Bezkontaktná atramentová tlač rôznych druhov údajov (alfanumerické, logá a čiarové kódy) vo veľkom formáte, ktorá sa využíva najmä na sekundárnych obaloch (napr. kartónové škatule).

VJ-Laser-icon-colour

Laserové označovacie systémy

Lúč infračerveného svetla zaostrený a usmerňovaný sústavou starostlivo riadených zrkadielok vytvára značky v mieste, kde sa teplo z lúča stretáva s povrchom balenia.

VJ-LCM-LPA-icon-colour

Tlačiarne a aplikátory na štítky (LPA)

Tlačia a umiestňujú štítky rôznych veľkostí na rozličné druhy obalov.

Tlač kódov správnym spôsobom

Pri tlači kódov na plasty sa stretávame s viacerými výzvami vrátane priľnavosti atramentu na hladkých zmäkčovadlách a odolnosti kódov v prípade poliatia chemikáliami. Pri voľbe optimálneho riešenia tlače kódov treba zobrať do úvahy prostredie, podklad a požadovanú odolnosť atramentu. Odborníci spoločnosti Videojet na tlač kódov vám radi pomôžu pri výbere a integrácii správneho riešenia pre vaše potreby.

Laserové označovacie systémy

 • Ideálne na ostré, výrazné, trvanlivé kódy prakticky bez spotreby materiálu
 • Kompletný sortiment laserového príslušenstva, ako sú optické jednotky na zjednodušenie integrácie do linky a optimalizáciu výkonu lasera
 • Možnosť priamej tlače na plasty aj tlače štítkov

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

 • Bezkontaktné riešenie tlače kódov takmer kdekoľvek na obale
 • Špeciálne atramenty s optimálnou priľnavosťou a trvanlivosťou kódov na plastoch
 • Kontrola kódov minimalizuje chyby ľudského faktora a znižuje potrebu prepracovávania z dôvodu chybných kódov

Priľnavosť atramentu a výber kódovacieho zariadenia

Bez ohľadu na to, či sa vaše prostredie vyznačuje vysokými teplotami, prašnosťou alebo vlhkosťou, bude pre úspešnú tlač kódov rozhodujúca voľba optimálneho kódovacieho riešenia a atramentu. Spoločnosť Videojet ponúka špecializované riešenia vrátane tlačových hláv a špeciálnych atramentov, ktoré rýchlo schnú, odolávajú teplu a sú použiteľné aj na mastnom povrchu. Vzhľadom na veľké množstvo možností je dôležité spolupracovať s kvalitnou firmou, ktorá vám pomôže otestovať si jednotlivé riešenia a nájsť tak správne riešenie tlače kódov a správny výber atramentu do vášho výrobného prostredia.

Veľkoznaková tlač (LCM)

 • Tlač informácií o výrobkoch pre potreby dodávateľského reťazca aj na nerovné povrchy s použitím veľkých znakov
 • Patentovaný proces mikročistenia pomáha udržiavať čistotu tlačovej hlavy a optimalizuje využívanie atramentu
 • Funkcia tlače na obidve strany vriec zabezpečí viditeľnosť kódov bez ohľadu na polohu výrobkov na paletách

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

 • Funkcia Dynamic Calibration™ reguluje viskozitu atramentu pri extrémnych teplotách a zlepšuje kvalitu kódov; na tlačových hlavách CleanFlow™ sa menej usádza atrament, a preto majú menšie nároky na údržbu
 • Výber viac ako 175 atramentov vrátane atramentov bez zápachu a obsahu MEK
 • Široký výber tmavých aj svetlých atramentov pre maximálny kontrast

Flexibilné riešenia na rôzne nádoby

Pri výbere ideálneho riešenia tlače kódov na kovové nádoby je potrebné brať do úvahy niekoľko faktorov vrátane tvaru a veľkosti balenia, ako aj požadovaného rozlíšenia a trvanlivosti kódov. Napríklad laserom možno vytvárať trvalé kódy s vysokým rozlíšením, ale funguje optimálne len v prípade niektorých tvarov a podkladov. Kontinuálna atramentová tlač ponúka väčšiu flexibilitu, čo sa týka podkladov, ako aj pestrý výber atramentov. Preto je v procese výberu tlačiarne dobré spolupracovať s partnerom, ktorý má s tlačou kódov potrebné skúsenosti.

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

 • Jednoduchá integrácia do linky, ktorá umožňuje tlač na širokú paletu podkladov zhora, zospodu aj zboku
 • Ideálne riešenie v prípade tlače na zakrivené kovové povrchy
 • Patentovaná technológia CleanFlow™ pomocou vzduchového pretlaku a perforovanej čelnej dosky udržiava čistotu tlačovej hlavy po dlhší čas a pomáha tak eliminovať neplánované prestoje

Laserové označovacie systémy

 • Nie sú potrebné žiadne atramenty ani zmesi, čím sa eliminuje riziko poškodenia výrobkov atramentom
 • Široký výber zdrojov lasera, označovacích hláv a šošoviek pre potreby rôznych aplikácií
 • Systémy odsávania výparov a príslušenstvo (ako napríklad tzv. vzduchový nôž) pomáhajú udržiavať čistotu výrobného prostredia a označovacích šošoviek

Tlač kódov takmer na čokoľvek

Mnohé špeciálne a citlivé chemické látky sa dodávajú v špeciálnych nádobách v závislosti od stratégie budovania značky, ako aj od spôsobu používania a dávkovania produktu. Výberom optimálnej technológie tlače kódov na takéto špeciálne obaly je možné zaistiť vysokú kvalitu a konzistentnosť kódov bez ohľadu na dizajn obalov.

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

 • Univerzálne riešenie kódovania na takmer akýkoľvek podklad, veľkosť a farbu obalu
 • Možnosť konfigurácie s 50-mikrónovou tryskou na tlač kódov do malého priestoru
 • Atramentový systém Smart Cartridge™ zabezpečuje čistú tlač a prakticky eliminuje odpad a chyby

Laserové označovacie systémy

 • Popisovacia technológia s vysokým rozlíšením poskytuje vynikajúce rozlíšenie kódov
 • Rôzne označovacie polia na rôzne veľkosti výrobkov a rýchlosti liniek
 • Dobre čitateľné kódy, logá a texty vyleptané do sklenených obalov sú trvanlivé a zabezpečujú ochranu

Termotlač (TIJ)

 • Atramentová tlač vo vysokom rozlíšení bez opotrebovania dielov, čím sa minimalizuje údržba aj súvisiace prestoje
 • Na porézne podklady sú vhodné atramenty na báze vody a ľahkých rozpúšťadiel
 • Model 8610 využíva atramenty na báze MEK s vynikajúcou priľnavosťou kódov na neporéznych podkladoch

Lepšia vysledovateľnosť a nižšie náklady na kartónové škatule

Špecifické údaje o šarži, dávke a dodávateľovi vytlačené zreteľne priamo na škatuliach poskytujú informácie pracovníkom skladov, veľkoobchodníkom aj maloobchodníkom. Sú to dôležité informácie o výrobkoch, ktoré umožňujú ich rýchlu identifikáciu a urýchľujú ich prechod dodávateľským reťazcom. Na tento účel ponúka spoločnosť Videojet niekoľko certifikovaných riešení GS1. Okrem zlepšenia vysledovateľnosti a pomoci pri preprave výrobkov sa vytlačením týchto údajov priamo na škatule zjednodušujú požiadavky na obaly a znižujú sa náklady na štandardizáciu štýlu kartónových škatúľ pre rôznych obchodných partnerov.

Tlačiarne a aplikátory na štítky (LPA)

 • Automatické nalepovanie vysokokvalitných tlačených štítkov, jednoduché používanie a nenáročná údržba
 • Systém Direct Apply™ dokáže zvýšiť výkonnosť aplikácie štítkov podľa potreby až do 150 balení/min (typické štítky 4″ x 6″)

Laserové označovacie systémy

 • Na škatuliach s povrchovou úpravou DataLase® (na zvýraznenie kontrastu) sa laserovým značením vytvorí tmavočierna tlač s mimoriadne vysokým rozlíšením
 • Odstránením vrstvy z lakovanej povrchovej úpravy alebo etikety vznikajú veľmi dobre čitateľné kódy

Veľkoznaková tlač (LCM)

 • Eliminujú sa náklady, skladovanie a manipulácia so štítkami, ako aj potreba predtlačených škatúľ pre rôznych zákazníkov
 • Riešenie s patentovaným procesom mikročistenia zabezpečuje čistenie atramentu v programovateľných intervaloch a tak udržiava tlačovú hlavu bez nečistôt, aby bola zaistená maximálna kvalita tlače
 • Plniace linky
 • Plničky vriec
 • Špeciálne linky
 • Skladače a zalepovače kartónových škatúľ

Plniace linky sú obvykle v súvislom pohybe a poskytujú obmedzený priestor na integráciu kódovacieho zariadenia. Naša spoločnosť ponúka priestorovo nenáročné, ľahko integrovateľné riešenia tlače kódov priamo na výrobky alebo na etikety, ktoré sa následne nalepia na produkty.

VJ-CIJ-icon-colour

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

Bezkontaktná atramentová tlač textu do piatich riadkov, lineárnych a 2D čiarových kódov alebo grafických prvkov na rôzne druhy obalov vrátane neprenosných obalov prostredníctvom pohyblivých systémov.

VJ-LCM-LPA-icon-colour

Veľkoznaková tlač (LCM)

Bezkontaktná atramentová tlač rôznych druhov údajov (alfanumerické, logá a čiarové kódy) vo veľkom formáte, ktorá sa využíva najmä na sekundárnych obaloch (napr. kartónové škatule).

VJ-Laser-icon-colour

Laserové označovacie systémy

Lúč infračerveného svetla zaostrený a usmerňovaný sústavou starostlivo riadených zrkadielok vytvára značky v mieste, kde sa teplo z lúča stretáva s povrchom balenia.

Linky na plnenie a uzatváranie vriec sa môžu pohybovať prerušovane alebo súvisle. Pre obidva prípady máme vhodné riešenia. Naše tlačiarne s dvomi tlačovými hlavami navyše umožňujú zákazníkom tlačiť pomocou jedného používateľského rozhrania na obidve strany vriec súčasne.

VJ-CIJ-icon-colour

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

Bezkontaktná atramentová tlač textu do piatich riadkov, lineárnych a 2D čiarových kódov alebo grafických prvkov na rôzne druhy obalov vrátane neprenosných obalov prostredníctvom pohyblivých systémov.

VJ-LCM-LPA-icon-colour

Veľkoznaková tlač (LCM)

Bezkontaktná atramentová tlač rôznych druhov údajov (alfanumerické, logá a čiarové kódy) vo veľkom formáte, ktorá sa využíva najmä na sekundárnych obaloch (napr. kartónové škatule).

V prípade špeciálnych nádob sa na ovládanie pohybu výrobkov po linke a zaistenie správnej orientácie kódov často používajú dopravníky s bočným uchopením. Spoločnosť Videojet má skúsenosti s integráciou najrôznejších technológií tlače kódov do dopravníkov s bočnými úchytmi aj do iných riešení na manipuláciu s materiálom.

VJ-CIJ-icon-colour

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

Bezkontaktná atramentová tlač textu do piatich riadkov, lineárnych a 2D čiarových kódov alebo grafických prvkov na rôzne druhy obalov vrátane neprenosných obalov prostredníctvom pohyblivých systémov.

VJ-TIJ-icon-colour

Termotlač (TIJ)

Bezkontaktná atramentová tlač, pri ktorej sa atrament aplikuje na povrch balenia prostredníctvom tepla a povrchového napätia. Obyčajne sa využíva na tlač 2D kódov DataMatrix a iných čiarových kódov.

VJ-Laser-icon-colour

Laserové označovacie systémy

Lúč infračerveného svetla zaostrený a usmerňovaný sústavou starostlivo riadených zrkadielok vytvára značky v mieste, kde sa teplo z lúča stretáva s povrchom balenia.

Tlačiarne sa obyčajne integrujú na dopravník v mieste, kadiaľ odchádzajú uzavreté škatule. Spoločnosť Videojet ponúka riešenia od tlače obrázkov a čiarových kódov vo vysokom rozlíšení na účely identifikácie výrobkov až po čísla šarží a dávok na účely vysledovateľnosti.

VJ-Laser-icon-colour

Laserové označovacie systémy

Lúč infračerveného svetla zaostrený a usmerňovaný sústavou starostlivo riadených zrkadielok vytvára značky v mieste, kde sa teplo z lúča stretáva s povrchom balenia..

VJ-LCM-LPA-icon-colour

Veľkoznaková tlač (LCM)

Bezkontaktná atramentová tlač rôznych druhov údajov (alfanumerické, logá a čiarové kódy) vo veľkom formáte, ktorá sa využíva najmä na sekundárnych obaloch (napr. kartónové škatule).

VJ-LCM-LPA-icon-colour

Tlačiarne a aplikátory na štítky (LPA)

Tlačia a umiestňujú štítky rôznych veľkostí na rozličné druhy obalov.

 • Brožúry
 • Opisy aplikácií
 • Prípadové štúdie

Kontaktujte nás

Predaj zariadení:
+421 903 806 767

Servis a podpora:
+421 2 391 834 18

×

Contact

Predaj zariadení: +421 903 806 767
Servisná podpora: +421 903 806 767