Tlač na drevo

Kódovanie a značenie na rezivo a iné drevené produkty

Tlač na drevo s použitím dátumov, čiarových kódov, úrovní vlhkosti, kvalitatívnych tried, kontrolných ID, druhu, čísel šarží alebo výrobnej série a údajov pre potreby vysledovateľnosti za týchto podmienok si vyžaduje odolnú, nízkoúdržbovú priemyselnú tlačiareň na drevo.

Výrobné prostredie drevených produktov býva náročné. Prašné prevádzky s extrémnymi teplotami fungujú takmer nonstop, aby uspokojili dopyt rôznych odvetví od stavebníctva až po výrobu nábytku.

Kontinuálne atramentové tlačiarne (CIJ), termotlačiarne (TIJ) a veľkoznakové tlačiarne (LCM) spoločnosti Videojet sú navrhnuté tak, aby zvládli prevádzkovú intenzitu drevovýroby. Naše riešenia sú kompatibilné s výrobkami od surového reziva až po lakované alebo inak povrchovo upravené drevo na nábytok, podlahy a ďalšie hotové výrobky.

Osobitné požiadavky pri tlači na drevo

Pri výrobe stavebných materiálov je rozhodujúce fungovanie linky bez výpadkov. Tlačiarne na drevo musia byť spoľahlivé a ľahko ovládateľné. Veľmi dôležité sú minimálne nároky na údržbu, aby nedochádzalo k prestojom spôsobeným opravami a pravidelnou údržbou tlačiarne, napríklad doplňovaním atramentu.

Odpoveďou na výzvy súvisiace s nepravidelnými tlačovými povrchmi, vysokými teplotami a prašným prevádzkovým prostredím sú odolné tlačiarne CIJ, TIJ a LCM určené na tlač na drevo. Tieto tlačiarne dokážu aj v takýchto podmienkach tlačiť zreteľné kódy konzistentnej kvality.

Nesprávne kódy na rezive a iných drevených produktoch sa ťažko opravujú a môžu viesť k vzniku zbytočného odpadu. Preto sú nevyhnutnosťou tlačiarne, ktoré si vyžadujú čo najmenej zásahov obsluhy a eliminujú chyby spôsobené zadávaním údajov.

Odborné kapacity spoločnosti Videojet

Na tlač na drevo ponúka spoločnosť Videojet tri tlačové/označovacie technológie spolu so špeciálne namiešanými atramentmi podľa špecifických potrieb rôznych aplikácií. Aby sa zabezpečilo, že na každý produkt sa vždy vytlačí správny kód, tlačiarne Videojet obsahujú funkcie na kontrolu kódov s využitím softvéru na báze pravidiel s používateľsky prívetivým rozhraním a možnosťami sieťovej komunikácie.

Kontaktujte nás

Predaj zariadení:
+421 903 806 767

Servis a podpora:
+421 2 391 834 18

×

Contact

Predaj zariadení: +421 903 806 767
Servisná podpora: +421 903 806 767