Tlač na PET fľaše

Priemyselné riešenia tlače na sklo – tlač na plastové PET fľaše

Polyetyléntereftalát (PET) sa vďaka svojej inherentnej pevnosti, pružnosti a priehľadnosti už dlho používa ako materiál nádob na tekutiny, ako sú sýtené nealkoholické nápoje, balená voda, energetické či ovocné nápoje. PET fľaše sa v poslednej dobe uprednostňujú aj pred materiálmi ako HDPE, napríklad v prípade spotrebiteľských produktov, ako sú šampóny.

Spoločnosť Videojet má dlhoročné odborné skúsenosti s tlačou na PET fľaše a dôkladne pozná súčasné trendy, ako je odľahčovanie materiálu. PET fľaše sa najčastejšie označujú pomocou riešení kontinuálnej atramentovej (CIJ) a laserovej tlače. Spoločnosť Videojet ponúka množstvo unikátnych atramentových zmesí, ktoré umožňujú tlačiť na PET fľaše kvalitné kódy, ako aj laserové systémy na trvalé označovanie s vysokým rozlíšením.

Spoločnosť Videojet ponúka aj riešenia na kódovanie výrobkov, ktoré sa využívajú v boji proti ochoreniu COVID-19 a iným zdravotným hrozbám. Tlačiarne a laserové zariadenia Videojet umožňujú tlačiť čiarové kódy, dátumy spotreby, kontrolné kódy a informácie o produktoch priamo na fľaše s dezinfekčnými prostriedkami a iné PET fľaše.

Navrhované riešenia

Dokumenty

Kontaktujte nás

Predaj zariadení:
+421 903 806 767

Servis a podpora:
+421 2 391 834 18

×

Contact

Predaj zariadení: +421 903 806 767
Servisná podpora: +421 903 806 767