Zhoda so smernicou RoHS

Smernica Európskej únie 2011/65/EÚ od 1. júla 2006 obmedzuje používanie niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Na označovacie a kódovacie zariadenia Videojet od spoločnosti Videojet Technologies kategorizované ako veľkoplošné priemyselné nástroje a predávané pod značkami Videojet, Willett, Marsh a Cheshire sa iniciatíva RoHS (Restriction of Hazardous Substances – obmedzenie nebezpečných látok) nevzťahuje. Keďže však sa spoločnosť Videojet chce správať ako zodpovedný globálny občan, zamýšľa dobrovoľne znížiť množstvo akýchkoľvek nebezpečných látok prítomných v jej produktoch.

Spoločnosť Videojet je odhodlaná poskytovať bezpečné, vysoko spoľahlivé zariadenia vysokej kvality. Takisto je odhodlaná znižovať obsah akýchkoľvek látok, ktoré nie sú v súlade so smernicou RoHS, a bude na tom pracovať so zreteľom na to, aby nijako nebola ohrozená deklarovaná spoľahlivosť prevádzky u zákazníkov.

Znamená to, že aj keď sa iniciatíva RoHS na kódovacie a označovacie zariadenia Videojet priamo nevzťahuje, budeme napriek tomu pracovať na postupnom naplnení jej požiadaviek tak, aby sme zároveň zabezpečili kvalitu a výkonnosť, akú od produktov Videojet očakávate.

Kontaktujte nás

Predaj zariadení:
+421 903 806 767

Servis a podpora:
+421 2 391 834 18

×

Contact

Predaj zariadení: +421 903 806 767
Servisná podpora: +421 903 806 767