Tlač na kovové diely a komponenty

Priemyselné trendy zvyšujú dopyt po kódovaní a značení na kovy

Tlač kódov na kovové súčasti a komponenty je dnes nepostrádateľná v mnohých odvetviach vrátane automobilového, leteckého, elektronického, farmaceutického a nápojového priemyslu. Je potrebné tlačiť kódy na účely vysledovateľnosti, výrobné údaje a kódy na ochranu pred pirátstvom a falšovaním.

  • Laserové značenie a tlač na kovové povrchy
  • Laserové značenie na nehrdzavejúcu oceľ

Spoločnosť Videojet ponúka vláknové laserové označovacie stroje a kontinuálne atramentové (CIJ) tlačiarne, ktoré umožňujú tlač na kovové povrchy, ako sú niklové trubice, platne z nehrdzavejúcej ocele, hliníkové plechovky a viečka a iné strojovo opracované alebo tvarované kovové časti. Môže ísť o číselné, alfanumerické, 2D alebo bežné čiarové kódy.

Vláknové laserové systémy Videojet sú priemyselné gravírovacie zariadenia na kovy, ktoré trvalo značia kódy a iné identifikačné značky výrobkov priamo na kovové časti. Na výber sú rôzne vlnové dĺžky, čo poskytuje väčšiu flexibilitu podľa potrieb daného materiálu. Tlačiarne CIJ sú tiež vynikajúcim riešením tlače na kovy. Spoločnosť Videojet ponúka atramenty MIL SPEC, ktoré vyhovujú špeciálnym vojenským a leteckým normám.

Priemyselné trendy

  • Priame označovanie dielov sa stalo preferovanou metódou vysledovateľnosti v automobilovom a leteckom priemysle.
  • Intenzívny rast výroby mikroelektronických komponentov zvyšuje dopyt po mikrokódoch na sledovanie elektronických dielov a boj proti ich falšovaniu.
  • Mnohé krajiny vrátane USA zaviedli a uzákonili predpisy týkajúce sa sledovania farmaceutických výrobkov. Tie si obyčajne vyžadujú jedinečné identifikátory produktu.

Ako vám môže pomôcť spoločnosť Videojet?

  • Umožníme vám tlač zložitých mikrokódov s vysokým rozlíšením, odolných voči chemickým procesom.
  • Pomôžeme vám vytvárať jedinečné kódy na zabezpečenie vysledovateľnosti dielov v celom výrobnom procese a distribučnom reťazci.
  • Umožníme vám tlačiť trvalé kódy na kovové diely vysokou rýchlosťou bez spotreby materiálu pomocou vláknového lasera.
  • Umožníme vám značiť kódy na vypuklé, duté, nepravidelné a iné náročné povrchy pomocou bezkontaktnej kontinuálnej atramentovej tlače.

Kontaktujte nás

Predaj zariadení:
+421 903 806 767

Servis a podpora:
+421 2 391 834 18

×

Contact

Predaj zariadení: +421 903 806 767
Servisná podpora: +421 903 806 767