Spoločnosť Videojet podporuje udržateľnosť

Spoločnosť Videojet sa zameriava na tri kľúčové iniciatívy, ktoré sa stali prioritnou súčasťou našich troch pilierov: Inovácia produktov, ľudia a životné prostredie. Tieto piliere sú základom stratégie udržateľnosti spoločnosti Videojet. Poskytujú návod, ako môžeme neustále zlepšovať naše podnikanie, aby sme splnili naše záväzky v oblasti udržateľnosti.

Udržateľnosť

ČO ROBÍME

Podnikáme s ohľadom na vplyv na ľudí a našu planétu pri všetkom, čo robíme pre budúce generácie.

PREČO TO ROBÍME

Dali sme si záväzok pomáhať súčasným a budúcim generáciám uskutočniť ich životný potenciál.

AKO TO ROBÍME

Udržateľnosť podporujeme prostredníctvom našich ľudí, inovácií produktov a vplyvu na životné prostredie vďaka systému Veralto Enterprise System (VES).

KDE TO ROBÍME

Udržateľnosť presadzujeme všade, kde pôsobíme, vrátane našich závodov, zákazníckych lokalít, dodávateľského reťazca, komunít a životného prostredia.


Ľudia

Pomáhame ľuďom dosiahnuť ich potenciál

Získavame, rozvíjame, angažujeme a udržiavame si tých najlepších ľudí, aby sme spoločnosť Videojet neustále zlepšovali a zároveň zabezpečovali bezpečné pracovné prostredie pre všetkých.


Inovácie produktov

Pomáhame riešiť výzvy v oblasti identifikácie produktov

Zákazníci sú stredobodom všetkého, čo robíme. Inovujeme, aby sme zlepšili spoľahlivosť prevádzky a spoľahlivosť našich produktov a umožnili našim zákazníkom splniť ciele v oblasti ich výroby a udržateľnosti.


Životné prostredie

Pomáhame znižovať náš vplyv na
životné prostredie

Zjednodušením globálnych operácií sa zaväzujeme znížiť naše emisie, množstvo odpadu a energetickú stopu.


Ako súčasť spoločnosti Veralto sa spoločnosť Videojet zaviazala plniť ciele environmentálnej udržateľnosti spoločnosti Veralto, ktoré sú uvedené na informačnej webovej lokalite o sociálnej zodpovednosti spoločnosti Veralto.