Životné prostredie

Životné prostredie

Pomáhame znižovať náš vplyv na životné prostredie

Zjednodušením globálnych operácií sa zaväzujeme znížiť naše emisie, množstvo odpadu a energetickú stopu.

Implementácia systémov riadenia životného prostredia

Všetky naše montážne závody a závody na výrobu atramentov sú certifikované podľa normy ISO 14001. Zaväzujeme sa znižovať náš vplyv na životné prostredie a zavádzať programy riadenia, ktoré podporujú takéto znižovanie. Aby sme dosiahli ciele v oblasti životného prostredia, zdravia a bezpečnosti, zaviedli sme zásady, ktoré informujú o jasných očakávaniach, sledujú kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) na meranie našej výkonnosti a stanovujú ciele na podporu zodpovednosti pri neustálom zlepšovaní. Prostredníctvom našej hnacej sily – obchodného systému spoločnosti Veralto (VES) – sme tiež vyvinuli nástroje pre systém VES, ktoré sú navrhnuté špeciálne na zníženie spotreby energie a zníženie plytvania.


Riadenie zmien

Realizujeme našu víziu s cieľom zabraňovať negatívnym environmentálnym dôsledkom a podporovať trvalo uvedomelé zlepšenia. Na podporu zodpovednosti a neustáleho zlepšovania sme v rámci celoplošného programu spoločnosti Veralto stanovili ciele určené na dosiahnutie významného zlepšenia našej výkonnosti v oblasti životného prostredia, zdravia a bezpečnosti a zníženie nášho vplyvu na životné prostredie.

Skombinovali sme niektoré z našich najúčinnejších nástrojov zo systému VES s osvedčenými postupmi v rámci odvetvia a vytvorili súpravu nástrojov a programov v oblasti životného prostredia, zdravia a bezpečnosti, ktoré sú určené na riadenie ergonómie, energetiky, expozície, dodržiavania predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, znižovanie spotreby energie a zníženie plytvania. Na meranie účinnosti nášho programu tiež sledujeme celú škálu iných kľúčových ukazovateľov výkonu, ktoré sa týkajú životného prostredia, zdravia a bezpečnosti.


Spolupráca v rámci
dodávateľského reťazca

Rozsiahly dosah nášho dodávateľského reťazca nám ponúka príležitosť presadzovať naše hodnoty v oblasti udržateľnosti v oveľa širšom priestore, než je naša priama prevádzka. S našimi dodávateľmi spolupracujeme na znižovaní spoločnej globálnej uhlíkovej a odpadovej stopy. Dobrým príkladom je naše zamerania na možnosť recyklovania kaziet a udržateľné obaly. Tu si o tom môžete prečítať viac