Tabak

Baliarne tabakových výrobkov patria medzi najnáročnejšie prostredia z hľadiska tlače kódov s vysokou prašnosťou a extrémnou rýchlosťou prevádzky baliacich liniek. Okrem toho je pre kvalitu a konzistentnosť koncových výrobkov veľmi dôležité aj udržiavanie čistoty.

Spoločnosť Videojet ponúka osvedčený sortiment špičkových laserových tlačiarní, termotlačiarní a kontinuálnych atramentových tlačiarní, ktoré je možné flexibilne integrovať na viaceré miesta na linke. Spoločnosť Videojet vám dokáže poskytnúť riešenia kompatibilné s požiadavkami vysledovateľnosti, ktoré vám pomôžu ochrániť vašu investíciu v neustále sa meniacom regulačnom prostredí.

 • Aplikácie
 • Integrácia do linky
 • Dokumenty
 • Prehľad
 • Obaly z tenkého papiera
 • Obaly z tvrdého papiera
 • Kartóny
 • Sáčky, plechovky a iné nádoby
 • Kartónové škatule
CIJ-icon

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

Bezkontaktná atramentová tlač textu do piatich riadkov, lineárnych a 2D čiarových kódov alebo grafických prvkov na rôzne druhy obalov vrátane neprenosných obalov prostredníctvom pohyblivých systémov.

TTO-icon

Termotransferová potlač (TTO)

Digitálne riadená tlačová hlava presne natavuje atrament z pásky priamo na ohybné fólie a umožňuje tak tlač s vysokým rozlíšením v reálnom čase.CIJ-icon

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

Bezkontaktná atramentová tlač textu do piatich riadkov, lineárnych a 2D čiarových kódov alebo grafických prvkov na rôzne druhy obalov vrátane neprenosných obalov prostredníctvom pohyblivých systémov.

Laser-icon

Laserové označovacie systémy

Lúč infračerveného svetla zaostrený a usmerňovaný sústavou starostlivo riadených zrkadielok vytvára značky v mieste, kde sa teplo z lúča stretáva s povrchom balenia.

TIJ-icon

Termotlač (TIJ)

Bezkontaktná atramentová tlač, pri ktorej sa atrament aplikuje na povrch balenia prostredníctvom tepla a povrchového napätia. Obyčajne sa využíva na tlač 2D kódov DataMatrix a iných čiarových kódov.

LCM-LPA-icon

Tlačiarne a aplikátory na štítky (LPA)

Tlačia a umiestňujú štítky rôznych veľkostí na rozličné druhy obalov.

LCM-LPA-icon

Veľkoznaková tlač (LCM)

Bezkontaktná atramentová tlač rôznych druhov údajov (alfanumerické, logá a čiarové kódy) vo veľkom formáte, ktorá sa využíva najmä na sekundárnych obaloch (napr. kartónové škatule).

Flexibilita podľa vašich výrobných potrieb

Pri vysokej rýchlosti linky a niekoľkých zmenách výrobkov za deň sú na kódovanie tenkých papierových obalov potrebné flexibilné kódovacie zariadenia, ktoré nespomalia chod linky. Naše tlačiarne majú v sebe zakomponovanú vysokú produktivitu a jednoduchú použiteľnosť, preto vieme naplniť kapacitné potreby baliacich liniek a zároveň aj zjednodušiť život obsluhe.

Laserové označovacie systémy

 • tvorba trvalých označení na širokú škálu materiálov
 • osvedčené riešenia Codentify® na obaly z tenkého papiera s využitím 30-wattových laserov Videojet

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

 • všestranný spôsob tlače kódov na nepravidelné a zakrivené povrchy
 • funkcia Dynamic Calibration™ automaticky kompenzuje zmeny prostredia a pomáha zabezpečovať konzistentnú kvalitu tlače

Ako udržať krok s výrobnými linkami na cigarety

Rýchlosť baličiek sa v súčasnosti blíži k 1 000 balíčkom za minútu a regulačné prostredie sa neustále vyvíja. To kladie veľké nároky na rýchlosť a súčasne aj kvalitu tlače. Spoločnosť Videojet vyrába tlačiarne a atramenty schopné udržať šialené tempo tabakového priemyslu.

Laserové označovacie systémy

 • nie sú potrebné žiadne atramenty ani zmesi, čím sa eliminuje riziko preniknutia atramentu cez obal
 • 30-wattové lasery Videojet dokážu značiť bodové kódy a alfanumerický text vysokou rýchlosťou typickou pre toto odvetvie

Termotlač (TIJ)

 • osvedčené riešenie na vysokorýchlostnú tlač viacriadkových a čiarových kódov
 • bez opotrebovania dielov, čím sa minimalizujú prestoje

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

 • kódy držia prakticky na všetkých papierových materiáloch
 • ultrarýchle tlačiarne Ultra High Speed nepoznajú kompromis medzi rýchlosťou a kvalitou kódov

Možnosti vysledovateľnosti

Tlačiarne Videojet dokážu tlačiť kódy čitateľné ľudským okom aj 2D kódy pre potreby vysledovateľnosti kartónových balení. Kódovacie zariadenia možno ľahko integrovať do kartónovačiek od popredných výrobcov tabaku, čo vám pomôže minimalizovať potrebné zmeny na vašej výrobnej linke.

Laserové označovacie systémy

 • dobre čitateľné a trvalé označenia pomôžu ochrániť vašu značku pred falšovaním
 • systémy odsávania výparov Videojet pomáhajú udržiavať čistotu výrobného prostredia a označovacích šošoviek

Termotlač (TIJ)

 • zreteľné, strojovo čitateľné QR kódy, kódy DataMatrix a čiarové kódy
 • TIJ atramenty Videojet vydržia na tlačovej hlave dlho bez zasychania, čo umožňuje hladké obnovenie kódovania po výpadku

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

 • vhodné na prevádzku v prašných podmienkach
 • väčší počet riadkov alebo zvýraznený obsah pri zachovaní rýchlosti linky vďaka technológii Ultra High Speed

Tlačiarne a aplikátory na štítky (LPA)

 • text vo vysokom rozlíšení, 2D a lineárne čiarové kódy
 • LPA zariadenia Videojet sú navrhnuté na ľahké použitie a nenáročnú údržbu

Všestranná tlač kódov takmer na čokoľvek

S vývojom inovácií v oblasti balenia žuvacieho a voľného tabaku spoločnosť Videojet prináša riešenia, ktoré naplnia vaše potreby a ponúkajú všetko od potravinárskych atramentov na porézne podklady až po pigmentové atramenty na ťažko tlačiteľné plasty.

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

 • portfólio viac ako 175 atramentových zmesí na rôzne druhy podkladov
 • pokročilý dizajn tlačovej hlavy Clean Flow™ predlžuje interval údržby tlačovej hlavy, a to aj v prípade pigmentových atramentov

Laserové označovacie systémy

 • čisté, dobre čitateľné kódy, ktoré sú známkou prvotriednej značky
 • veľké označovacie polia zariadení Videojet pomáhajú optimalizovať nastavenie výkonu a predchádzať prepaľovaniu

Pomôžte svojmu dodávateľskému reťazcu

Čitateľné kódy na škatuliach sú základným kameňom efektívneho riadenia zásob v celom dodávateľskom reťazci. Technológie spoločnosti Videojet vám môžu pomôcť rôznymi spôsobmi a ponúkajú tlač vo vysokom rozlíšení priamo na škatule, ako aj automatickú aplikáciu štítkov.

Veľkoznaková tlač (LCM)

 • umožňujú tlačiť čiarové kódy, logá a iné údaje priamo na škatule vo vysokom rozlíšení
 • eliminujú sa náklady, skladovanie a manipulácia so štítkami, ako aj potreba predtlačených škatúľ pre rôznych zákazníkov

Tlačiarne a aplikátory na štítky (LPA)

 • vysokokvalitná termotransferová tlač kódov priamo na štítky
 • automatická aplikácia ponúka väčšiu rýchlosť, presnosť a lepšiu prevenciu chýb v porovnaní s ručným štítkovaním

Termotlač (TIJ)

 • tlač komplexných, podrobných kódov na papierové podklady
 • kombinácia kompaktného dizajnu a flexibilných komunikačných možností, ľahká integrácia našich TIJ tlačiarní do vašej linky

Baliace linky na mäkké cigaretové obaly

Integrácia je možná pred baliacim zariadením, doňho alebo za ním v závislosti od potrieb aplikácie. Vďaka bohatým skúsenostiam s balením tabakových výrobkov má spoločnosť Videojet potrebné poznatky na naplnenie požiadaviek na kódy, rýchlosť a priestorové podmienky aplikácie.

Kartónovačky

Bez ohľadu na konfiguráciu kartónovačky alebo preferencie týkajúce sa tlače kódov ponúka spoločnosť Videojet automatizované riešenia a bezproblémovú integráciu do výrobných liniek. Pomôžeme vám tak zabezpečiť vysokokvalitné kódy na správnom mieste a v správnom čase.

Skladače

Technológie spoločnosti Videojet určené na koncové body baliacich liniek poskytujú prvotriednu, konzistentnú kvalitu tlače na materiály sekundárnych obalov. Či už potrebujete sledovacie 2D kódy alebo väčšie výtlačky iných kódov na škatule, spoločnosť Videojet má k dispozícii riešenie podľa vašich potrieb.

CIJ-icon

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

Bezkontaktná atramentová tlač textu do piatich riadkov, lineárnych a 2D čiarových kódov alebo grafických prvkov na rôzne druhy obalov vrátane neprenosných obalov prostredníctvom pohyblivých systémov.

Laser-icon

Laserové označovacie systémy

Lúč infračerveného svetla zaostrený a usmerňovaný sústavou starostlivo riadených zrkadielok vytvára značky v mieste, kde sa teplo z lúča stretáva s povrchom balenia.

TIJ-icon

Termotlač (TIJ)

Bezkontaktná atramentová tlač, pri ktorej sa atrament aplikuje na povrch balenia prostredníctvom tepla a povrchového napätia. Obyčajne sa využíva na tlač 2D kódov DataMatrix a iných čiarových kódov.

LCM-LPA-icon

Tlačiarne a aplikátory na štítky (LPA)

Tlačia a umiestňujú štítky rôznych veľkostí na rozličné druhy obalov.

LCM-LPA-icon

Veľkoznaková tlač (LCM)

Bezkontaktná atramentová tlač rôznych druhov údajov (alfanumerické, logá a čiarové kódy) vo veľkom formáte, ktorá sa využíva najmä na sekundárnych obaloch (napr. kartónové škatule).

 • Brožúry
 • Opisy aplikácií

Kontaktujte nás

Predaj zariadení:
+421 903 806 767

Servis a podpora:
+421 2 391 834 18

×

Contact

Predaj zariadení: +421 903 806 767
Servisná podpora: +421 903 806 767