Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Videojet

Platné od 31. marca 2020
Verzia 2.1

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady ochrany osobných údajov“) vysvetľujú postupy, ako spoločnosť Videojet Technologies Inc. a jej partneri pôsobiaci pod značkou Videojet (ďalej len „spoločnosť Videojet“) spracúvajú osobné údaje získavané prostredníctvom našich webových stránok, mobilných lokalít, mobilných aplikácií a iných digitálnych služieb a produktov, ako aj offline, ktoré sú pod kontrolou spoločnosti Videojet so sídlom 1500 North Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191, USA alebo ktoréhokoľvek partnera pôsobiaceho pod značkou Videojet s odkazom na tieto zásady ochrany osobných údajov (súhrnne označované ako „stránky spoločnosti Videojet“ = www.videojet.com). Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov je spoločnosť Videojet

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na stránky spoločnosti Videojet, ktoré na ne neodkazujú, ani na webové stránky tretích strán, na ktoré môžu odkazovať stránky spoločnosti Videojet.

Zhromažďované druhy údajov

Druhy osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať pri vašom používaní stránok spoločnosti Videojet, sú opísané v tejto časti a zahŕňajú údaje, ktoré nám poskytnete, a údaje, ktoré zhromažďujeme automaticky pri používaní stránok spoločnosti Videojet.

Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov sa pod pojmom „osobné údaje“ rozumejú údaje, ktoré vás identifikujú alebo z ktorých je bežnými postupmi možné odvodiť vašu totožnosť. Príkladom osobných údajov sú meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Údaje, ktoré poskytujete

Mnohé z informácií dostupných na stránkach spoločnosti Videojet sú k dispozícii aj bez registrácie na akúkoľvek službu či program. Určitá časť nášho obsahu je však dostupná len pre registrovaných alebo identifikovaných používateľov a pokiaľ máte záujem o naše služby, je potrebné vytvoriť si profil a poskytnúť nám osobitné údaje o vašej osobe.

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri návšteve stránok spoločnosti Videojet

Spoločnosť Videojet zhromažďuje osobné údaje, ktoré jej poskytujete na jej stránkach. Môže k tomu dôjsť pri nákupe produktov, pri prijatí marketingových produktov a informácií, pri kontaktovaní zákazníckeho servisu spoločnosti Videojet alebo pri odpovedaní na jej dotazníky či prieskumy. Môže ísť o tieto údaje:

 • Kontaktné údaje ako meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa
 • Registračné údaje, ako je používateľské meno a heslo
 • Údaje potrebné na vyplatenie odmeny v prípade, že poskytujete spoločnosti Videojet službu
 • Údaje o zamestnaní, vzdelaní a iné údaje o vás, pokiaľ chcete prejaviť záujem o zamestnanie v spoločnosti Videojet
 • Platobné údaje (ako je bankové spojenie, číslo platobnej karty, dátum jej platnosti, doručovacia a fakturačná adresa)
 • Obsah, ktorý nám poskytnete (napríklad keď vyplníte náš kontaktný formulár online alebo nám odošlete nejaké údaje)

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri inej komunikácii so spoločnosťou Videojet

Na spoločnosť Videojet sa môžete obrátiť s otázkami, nejasnosťami alebo problémami týkajúcimi sa našich produktov. Ak nadviažete komunikáciu so spoločnosťou Videojet alebo si od nej vyžiadate informácie, môžete byť požiadaní o zadanie svojich kontaktných údajov, ako aj osobných údajov potrebných na spracovanie vašej požiadavky.

Údaje, ktoré sa môžu zhromažďovať automaticky

Počas vášho používania stránok spoločnosti Videojet môžeme zároveň automaticky zhromažďovať určité údaje o používaní stránok a o vašom zariadení v zmysle ďalších odsekov. Prostredníctvom sledovacích technológií, ako sú súbory cookie, môžeme automaticky zhromažďovať údaje o vašej adrese IP a iné neidentifikačné údaje o vašom používaní stránok spoločnosti Videojet. Môže ísť o tieto údaje: identifikačné prvky zariadenia a reklamné identifikátory, typ prehliadača, operačný systém, poskytovateľ internetových služieb, stránky, ktoré ste navštívili pred a po použití našej stránky, dátum a čas vašej návštevy, informácie o odkazoch, na ktoré ste klikli, a o stránkach, ktoré ste si zobrazili na našej lokalite, a iné štandardné údaje z denníka servera. V nastavení svojho prehliadača môžete zakázať všetky súbory cookie, môžete tým ale prísť o niektoré dôležité funkcie našich stránok, ktoré na svoje fungovanie vyžadujú súbory cookie.

Adresa IP

Keď navštívite stránky spoločnosti Videojet, môžeme zaznamenať adresu internetového protokolu (IP) vášho počítača alebo iného elektronického zariadenia. Adresa IP slúži ako identifikátor elektronického zariadenia, prostredníctvom ktorého si prezeráte stránky spoločnosti Videojet, a umožňuje nám udržiavať počas ich prezerania komunikáciu s vaším počítačom a prispôsobovať vám obsah.

Súbory cookie a iné sledovacie technológie

Údaje o vašom používaní stránok spoločnosti Videojet zhromažďujeme aj prostredníctvom sledovacích technológií, ako sú súbory cookie a webové majáky. Súbor cookie je špecifický číselný kód, ktorý sa prenáša do vášho počítača a následne sleduje vaše záujmy a preferencie a takisto umožňuje rozpoznať, keď sa na našu stránku vrátite. Webový maják je priehľadný grafický obrázok umiestnený na webovej stránke, v e-maile alebo v reklame, ktorý umožňuje napríklad sledovanie aktivity používateľa alebo návštevnosti stránky. Tieto technológie nám umožňujú zapamätať si vaše preferencie a následne vám sprostredkovať obsah a funkcie, ktoré by vás pravdepodobne najviac zaujímali na základe údajov o vašej predchádzajúcej činnosti na stránkach spoločnosti Videojet. Na stránkach spoločnosti Videojet sa na účely sledovania využívajú aj technológie Google Analytics a Adobe Analytics.

Údaje o vašom používaní stránok spoločnosti Videojet môžeme postúpiť poskytovateľom služieb, ktorí nám pomáhajú s personalizáciou a zobrazovaním online reklám a marketingového obsahu. Využívame takisto technológiu Google Display Advertising (napríklad retargeting prostredníctvom služby Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, integráciu služby DoubleClick Campaign Manager, ako aj Google Analytics Demographics a Interest Reporting) na (1) zobrazovanie našich reklám na iných webových stránkach na základe vašich predchádzajúcich návštev stránok spoločnosti Videojet a na (2) získanie lepšieho prehľadu o účinnosti našich reklám a o využívaní našich reklamných služieb. V súvislosti so službou Google Analytics Demographics a Interest Reporting môžeme so službou Google Analytics využívať údaje o publiku z inzercie spoločnosti Google na základe záujmov alebo údaje tretích strán (ako napríklad vek, pohlavie a záujmy) na pochopenie a zlepšenie našich marketingových kampaní a obsahu lokalít.

Časť našej online inzercie sa uskutočňuje prostredníctvom obsahovej inzercie Google Display Advertising. V rámci tohto programu používame funkcie služby Google Analytics, napríklad retargeting. V súvislosti s touto funkciou a ostatnými funkciami, ktoré ponúkajú reklamné siete, môže naša spoločnosť alebo prevádzkovatelia reklamných sietí vrátane spoločnosti Google používať súbory cookie tretích strán (napríklad súbor cookie služby DoubleClick) – a v niektorých prípadoch súbory cookie prvej strany (napríklad súbor cookie služby Google Analytics) – na získanie informácií, optimalizovanie a zobrazovanie reklám na internete na základe minulých návštev používateľa na stránkach spoločnosti Videojet. Pri vašej návšteve stránok spoločnosti Videojet vám môžeme zobrazovať aj reklamy niektorých našich pridružených spoločností.

V prípade, že v zmysle vyššie uvedených ustanovení poskytneme údaje na obchodné účely, pôjde vždy o kategórie údajov uvedené v časti Zhromažďované druhy údajov.

Ak chcete zrušiť svoju účasť na programe Google Ads, navštívte stránku http://www.google.com/ads/preferences. Ak nechcete, aby služba Google Analytics využívala vaše údaje, môžete si do prehliadača nainštalovať doplnok na zrušenie účasti v službe Google Analytics zo stránky na zrušenie účasti v službe Google Analytics.

Ak chcete získať ďalšie informácie o súboroch cookie a ďalších technológiách sledovania, navštívte stránku http://www.allaboutcookies.org. Upozorňujeme, že niektoré súbory cookie sú dôležité pre fungovanie našich stránok a ich odstránenie alebo deaktivovanie obmedzí funkcie danej stránky.

Sledovanie mobilných stránok

Niektoré stránky spoločnosti Videojet sú k dispozícii aj ako mobilné aplikácie alebo mobilné stránky, ktoré môžete používať v mobilnom zariadení. Ak na prístup k stránkam spoločnosti Videojet a na ich používanie využívate mobilné zariadenie, môžeme okrem ostatných informácií uvedených vyššie zhromažďovať nasledujúce informácie špecifické pre mobilné zariadenia: ID zariadenia alebo reklamné identifikátory, typ zariadenia, typ hardvéru, adresu MAC (media access control), identitu IMEI (international mobile equipment identity), verziu mobilného operačného systému, platformu použitú na prístup k stránke spoločnosti Videojet alebo na sťahovanie z tejto stránky (napr. Apple, Google, Amazon, Windows), informácie o polohe a informácie o tom, ako používate svoje zariadenie a stránky spoločnosti Videojet.

Informácie zhromaždené z iných zdrojov

Informácie, ktoré o vás získame, keď navštívite stránky spoločnosti Videojet, môžeme na účely uvedené v tomto oznámení spojiť s informáciami, ktoré ste nám poskytli offline. Všetky osobné údaje, ktoré od vás alebo iných osôb získame offline, budú spracované v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto oznámení a s platnými zákonmi.

Ako používame vaše informácie

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie požadovaných produktov a služieb, komunikáciu s vami, zlepšenie vašej skúsenosti so stránkami spoločnosti Videojet, všeobecné zlepšovanie našich produktov a služieb a iné interné obchodné účely, ako sú odhaľovanie bezpečnostných incidentov, ladenie aplikácií s cieľom odhalenia a opravy chýb, ktoré narúšajú existujúce funkcie, vykonávanie služieb v našom mene na vašu žiadosť (napríklad zobrazovanie online marketingu a reklamy) a plnenie transakcií. Medzi tieto použitia môže patriť aj zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, ukladanie, prispôsobenie alebo úprava, vyhľadávanie, prezeranie, používanie, zverejnenie prenosom, šírenie či iné sprístupňovanie, priraďovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, mazanie alebo likvidácia osobných údajov. Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, sa budú ukladať iba na primeraný čas potrebný na účely uvedené vyššie, v súlade s platnými zákonmi.

Poskytovanie požadovaných produktov a služieb

Ak sa rozhodnete kúpiť si náš produkt alebo používať naše služby, s využitím osobných údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom stránok spoločnosti Videojet, spravujeme vaše objednávky a faktúry, spracúvame vaše platby, odpovedáme na vaše otázky, poskytujeme požadované služby a ponúkame optimálnu zákaznícku skúsenosť.

Marketing

Od spoločnosti Videojet a jej pridružených spoločností môžete dostávať aj marketingové informácie, ako napríklad ponuky týkajúce sa súvisiacich produktov alebo služieb spoločnosti Videojet, pozvania na účasť v prieskumoch týkajúcich sa našich produktov alebo upozornenia na špeciálne akcie. V takýchto prípadoch použijeme vaše kontaktné údaje a ďalšie osobné údaje na zaslanie marketingových informácií.

Prispôsobenie používateľskej skúsenosti

Poskytované osobné údaje sa môžu používať na vytvorenie prispôsobených ponúk, informácií alebo služieb šitých na mieru vašim záujmom a preferenciám. Vašu IP adresu a údaje, ktoré automaticky získame pomocou súborov cookie alebo podobných technológií sledovania, môžeme tiež využiť na zjednodušenie používania stránok spoločnosti Videojet a navigácie na nich, ako aj na prispôsobenie obsahu poskytovaného na stránkach spoločnosti Videojet zobrazovaním informácií a služieb, ktoré by vás podľa nášho názoru mohli zaujímať.

Zlepšenie podnikania a produktov

V záujme objavovania nových skutočností, ktoré spoločnosti Videojet môžu pomôcť lepšie porozumieť potrebám zákazníkov a pomôcť jej pri zlepšovaní, vývoji a zhodnotení produktov, služieb, materiálov a programov, spoločnosť Videojet analyzuje informácie, ktoré poskytnete. Na tieto účely spoločnosť Videojet nepoužíva informácie, na základe ktorých vás možno priamo identifikovať.

Zlepšovanie a analýza stránok

Informácie o vašom používaní stránok spoločnosti Videojet, ktoré poskytnete a ktoré automaticky zhromažďujeme, môžeme použiť na monitorovanie vzorov a preferencií návštevnosti na účel zlepšenia, analýzy a optimalizácie stránok.

Právny základ na spracovávanie údajov

Na základe platných zákonov musí mať spoločnosť Videojet právny základ na spracovanie vašich osobných údajov. Právny základ, ktorý sa uplatňuje v konkrétnom prípade, závisí od toho, na ktorý z konkrétnych účelov popísaných vyššie spoločnosť Videojet vaše údaje spracováva:

 • V určitých prípadoch vás spoločnosť Videojet môže požiadať o súhlas so zhromažďovaním a spracovávaním vašich osobných údajov. Ak sa rozhodnete súhlas udeliť, môžete svoj súhlas neskôr odvolať tak, že nás budete kontaktovať podľa popisu v časti Vaše možnosti pri ochrane osobných údajov. Upozorňujeme však, že odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na spracovanie, ktoré sa už vykonalo.
 • V iných prípadoch môže byť spracovanie vašich osobných údajov potrebné z dôvodu dodržania platného zákona alebo nariadenia alebo na účel plnenia zmluvy, ktorá sa na vás vzťahuje. Je možné, že od tohto spracovania nebudete môcť odstúpiť, prípadne vaše rozhodnutie odstúpiť môže mať vplyv na našu schopnosť plniť zmluvný záväzok, ktorý voči vám máme.
 • V ďalších prípadoch môže spoločnosť Videojet spracovávať vaše osobné údaje na základe svojich legitímnych záujmov komunikovať s vami o produktoch a službách alebo o vedeckom výskume či príležitostiach vzdelávania. Od takéhoto spracovania vašich osobných údajov máte právo odstúpiť. Odstúpiť môžete tak, že nás budete kontaktovať podľa popisu v časti Vaše možnosti pri ochrane osobných údajov.

Informácie, ktoré poskytujeme

Informácie o vašom používaní stránok spoločnosti Videojet môžeme na určité obchodné účely opísané ďalej poskytovať ďalším subjektom:

Inzercia tretích strán a inzercia na základe online správania používateľa

Na webových stránkach a v mobilných službách tretích strán vám na základe informácií poskytnutých spoločnosti Videojet alebo na vami navštívených webových stránkach tretích strán, prípadne na základe vašej aktivity pri prezeraní stránok, nákupov alebo záujmov môžeme poskytovať online reklamy na produkty a služby spoločnosti Videojet, ktorá je prispôsobená vašim záujmom. Tieto typy prispôsobenej online inzercie môžu prechádzať viacerými zdrojmi, napríklad:

 • Informácie neumožňujúce vašu identifikáciu, ktoré sme získali zo súborov cookie a ďalších technológií sledovania na stránkach spoločnosti Videojet, môžeme poskytnúť našim poskytovateľom reklamných služieb.
 • Niektoré stránky spoločnosti Videojet sú zapojené do inzercie na základe online správania používateľa (čo sa niekedy označuje aj ako inzercia so spätným zacielením alebo inzercia na základe záujmov). Tieto stránky môžete identifikovať podľa odkazu „Advertising Choices“ (Voľby reklamy) v päte strany. Naše partnerské reklamné siete môžu umiestňovať a používať súbory cookie na webových stránkach spoločnosti Videojet a na iných webových stránkach tretích strán na zhromažďovanie informácií o vašich aktivitách, aby vám mohli poskytovať online reklamy na základe vašich záujmov. Pri zobrazovaní inzercie na stránkach spoločnosti Videojet na základe online správania používateľa sa vám zobrazí ikona „Ad Choices“ (Voľby reklamy). Kliknutím na ikonu alebo odkaz prejdete na webovú stránku, kde môžete spravovať alebo zrušiť svoju účasť na používaní údajov o vašej histórii prezerania webu, ktoré sa používajú na zobrazovanie inzercie na základe online správania používateľa. Ak zrušíte svoju účasť, aj naďalej sa vám môžu zobrazovať online reklamy vrátane reklám od spoločnosti Videojet, a to na základe iných informácií (napr. na základe obsahu zobrazenej stránky namiesto postupnosti predchádzajúcich kliknutí). Inzerenti tretích strán môžu v niektorých prípadoch aj naďalej zhromažďovať údaje o vašej aktivite prezerania webu, ale nebudú používať tieto údaje na zobrazovanie reklám založených na vašom správaní pri online prezeraní webu v minulosti. Svoju účasť môžete zrušiť aj teraz tu.
 • Niektoré webové prehliadače môžu prenášať signály „nesledovať“ na webové stránky, s ktorými prehliadač komunikuje. K dátumu nadobudnutia účinnosti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov ešte nebol vytvorený žiadny štandard na to, ako na tieto signály reagovať. Spoločnosť Videojet preto momentálne na tieto signály nereaguje. Ako už bolo uvedené vyššie, svoju účasť na aktivitách inzerentov používajúcich vašu históriu prezerania webu na zobrazovanie inzercie na základe online správania používateľa, môžete zrušiť návštevou stránky voľby reklamy.

Pridružené spoločnosti a dodávatelia

Naša spoločnosť udržiava vzťahy s dodávateľmi a pridruženými spoločnosťami, ktorí nám pomáhajú s podnikaním a ktorí počas poskytovania služieb pre spoločnosť Videojet môžu potrebovať prístup k vašim osobným údajom. Od týchto strán vyžadujeme, aby s vašimi osobnými údajmi zaobchádzali v súlade s platnými zákonmi a primeranými zásadami ochrany osobných údajov, a neposkytujeme im osobné údaje z krajín, v ktorých je na to potrebný súhlas, pokiaľ takýto súhlas vopred nezískame.

V priebehu posledných 12 mesiacov:

 • Pridruženým spoločnostiam sme poskytli tieto kategórie osobných údajov špecifikované v kalifornskom zákone o ochrane spotrebiteľa (CCPA): osobné identifikačné údaje, údaje o chránených charakteristikách, obchodné informácie a informácie súvisiace s profesiou alebo zamestnaním.
 • Poskytovateľom služieb sme poskytovali osobné údaje (z ľubovoľných kategórií podľa CCPA) na obchodné účely.

Všetky súvisiace pridružené spoločnosti nájdete tu.

Stránky propagujúce viaceré značky

V partnerstve s inými spoločnosťami vám môžeme poskytovať obsah alebo služby na báze spoločnej propagácie. Na stránke propagujúcej viaceré značky uvidíte na svojej obrazovke logo spoločnosti Videojet aj logo príslušného partnera. Odporúčame vám oboznámiť sa aj so zásadami ochrany osobných údajov týchto našich partnerov, pretože sa v určitých bodoch môžu odlišovať od tých našich. Prečítanie týchto pravidiel vám pomôže prijať informované rozhodnutie o tom, či poskytnete svoje informácie danej stránke.

Správy o produktoch

Ak sa na spoločnosť Videojet obrátite v súvislosti so svojimi skúsenosťami s používaním niektorého z našich produktov, poskytnuté informácie môžeme použiť pri odosielaní správ príslušným štátnym kontrolným orgánom, ako to od nás vyžaduje zákon.

Zákonné práva a povinnosti

Za určitých obmedzených podmienok môže spoločnosť Videojet poskytnúť vaše osobné údaje, aby splnila zákonné povinnosti alebo požiadavky, napríklad pri plnení oznamovacej povinnosti štátnym kontrolným orgánom v súvislosti s bezpečnosťou produktov, prípadne pri predaji alebo prevode niektorej zo skupín produktov alebo divízií. Toto sa týka aj služieb poskytovaných prostredníctvom jednej alebo viacerých stránok spoločnosti Videojet. V takýchto prípadoch prijmeme v maximálnom rozsahu opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Vyhradzujeme si tiež právo použiť osobné údaje na vyšetrovanie a právne kroky voči používateľom, ktorí porušujú naše pravidlá alebo sa zúčastňujú na aktivitách, ktoré sú nelegálne alebo poškodzujú iné osoby alebo ich majetok.

Zmena v organizácii

V prípade, že sa spoločnosť Videojet rozhodne reorganizovať svoje podnikanie alebo zbaviť sa ho prostredníctvom predaja, fúzie alebo akvizície, spoločnosť Videojet môže odovzdávať osobné údaje o vás reálnym alebo potenciálnym nadobúdateľom. Od všetkých reálnych alebo potenciálnych nadobúdateľov budeme požadovať, aby s týmito osobnými údajmi nakladali spôsobom, ktorý je v súlade s týmito zásadami.

Ochrana osobných údajov detí

Spoločnosť Videojet vedome priamo na svojich stránkach spoločnosti nezhromažďuje ani nepoužíva žiadne osobné údaje od detí (za „deti“ považujeme neplnoleté osoby do 18 rokov). Deťom vedome nepovoľujeme objednávať naše produkty, komunikovať s nami ani používať žiadne z našich online služieb. Ak ste rodičia a zistíte, že vaše dieťa nám poskytlo svoje údaje, kontaktujte nás niektorým zo spôsobov uvedených nižšie a v spolupráci s vami tento problém vyriešime.

Vaše možnosti pri ochrane osobných údajov

Máte právo na informácie o našich postupoch spracovania údajov, ako aj o subjektoch, ktorým sme poskytli vaše osobné údaje, a o možnostiach odvolania svojho súhlasu vrátane dôsledkov takéhoto odvolania. Máte právo pozrieť si vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, dostať ich kópiu, ako aj požiadať, aby sme opravili nepresné alebo neúplné osobné údaje. Máte právo dostať údaje, ktoré ste nám poskytli, v strojovo čitateľnom formáte a poslať tieto údaje inému prevádzkovateľovi osobných údajov. Môžete tiež požadovať vymazanie svojich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania, prípadne namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov. Takisto vyhovieme všetkým ostatným právam, ktoré by ste okrem vyššie uvedených prípadne mali v zmysle platných právnych predpisov.

V súlade s platnými zákonmi môžete takisto požiadať o prístup k informáciám o kategóriách osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, o zdrojoch, z ktorých tieto osobné údaje získavame, o dôvodoch ich zhromažďovania a o tom, komu ich poskytujeme.

Ak sa chcete dostať k svojim osobným údajom, uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv, upozorniť na problém, podať sťažnosť, požiadať o opravu svojich údajov alebo odstúpiť od konkrétnych programov, obráťte sa na našu kanceláriu pre ochranu osobných údajov

kliknutím na odkaz „Kontaktujte nás“ na stránke spoločnosti Videojet, ktorú používate, pomocou kontaktných údajov spoločnosti Videojet v mobilnej aplikácii spoločnosti Videojet, ktorú používate, prípadne prostredníctvom e-mailu na adresu privacy@videojet.com. Môžete nám tiež poslať list na nasledujúcu adresu:

Videojet
Privacy Leader
1500 North Mittel Boulevard
Wood Dale, IL 60191
USA

V mnohých krajinách existujú úrady na ochranu osobných údajov, ktoré dohliadajú na dodržiavanie právnych predpisov o ochrane údajov. Ak potrebujete ďalšie informácie o vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov alebo ak neviete vyriešiť niektorý problém priamo s nami a chcete podať sťažnosť, obráťte sa na príslušný miestny úrad.

Pri komunikácii so spoločnosťou Videojet na našich stránkach nezabudnite uviesť svoju e-mailovú adresu, adresu webovej stránky, mobilnú aplikáciu alebo konkrétny produkt spoločnosti Videojet, pre ktorý ste poskytli osobné údaje (napr. videojet.com), a podrobné vysvetlenie svojej požiadavky. Ak chcete odstrániť, doplniť alebo opraviť svoje osobné údaje a kontaktujete nás prostredníctvom e-mailu, do riadka na predmet e-mailu vložte označenie „Žiadosť o odstránenie“ alebo „Žiadosť o doplnenie/opravu“. Na všetky odôvodnené požiadavky vám včas odpovieme a pri spracovaní niektorých požiadaviek vás môžeme požiadať aj o ďalšie potvrdenie vašej totožnosti.

Po prijatí vašej požiadavky vás prípadne budeme kontaktovať a overíme si potrebné skutočnosti. V súlade s platnými právnymi predpismi môžete mať oprávnenie na podanie žiadosti prostredníctvom splnomocneného zástupcu. Ak chcete určiť splnomocneného zástupcu na uplatnenie svojich práv a volieb, musíte mu poskytnúť primeraný doklad o splnomocnení.

Doplňujúce oznámenie pre obyvateľov štátu Kalifornia

Vzhľadom na určité obmedzenia v zmysle § 1798.83 kalifornského občianskeho zákonníka nás obyvatelia Kalifornie môžu požiadať o poskytnutie (i) zoznamu určitých kategórií osobných údajov, ktoré sme sprístupnili tretím stranám na účely ich priameho marketingu počas bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho roka, a (ii) identity týchto tretích strán. Ak nás obyvatelia Kalifornie chcú požiadať o tieto informácie, môžu nás kontaktovať na adrese privacy@videojet.com.

Okrem vyššie uvedených možností pri ochrane osobných údajov môžu obyvatelia Kalifornie v súlade s platnými zákonmi vyjadriť nesúhlas s predajom svojich údajov kliknutím na odkaz „Do Not Sell My Personal Information“ (Nepredávať moje osobné údaje) alebo telefonicky na bezplatnom čísle (844) 842 6676. Za uplatnenie vašich práv vám nehrozí žiadna diskriminácia a akýkoľvek rozdiel v poskytovaných službách v dôsledku vášho rozhodnutia neposkytnúť nám osobné údaje je primeraný hodnote týchto údajov.

Zabezpečenie údajov

Spoločnosť Videojet uplatňuje primerané technické, administratívne a fyzické opatrenia na zabezpečenie osobných údajov, ktoré zhromažďuje prostredníctvom svojich stránok. Vždy však existuje určité riziko, že neoprávnená tretia strana naruší internetový prenos alebo nájde spôsob, ako prekonať naše bezpečnostné systémy. Preto vás vyzývame, aby ste pri prenose osobných údajov cez internet, najmä ak ide o finančné informácie, postupovali opatrne. Spoločnosť Videojet nemôže zaručiť, že neoprávnené tretie strany nezískajú prístup k vašim osobným údajom, a preto pri odosielaní osobných údajov na stránky spoločnosti Videojet musíte zvážiť výhody aj riziká.

Stránky tretích strán a doplnky sociálnych médií

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na stránky spoločnosti Videojet, ktoré na ne neodkazujú, ani na webové stránky tretích strán, na ktoré môžu odkazovať stránky spoločnosti Videojet. Na stránkach spoločnosti Videojet sa môžu používať doplnky sociálnych médií (napr. tlačidlo Facebooku „Páči sa mi to“, tlačidlo „Zdieľať na Twitteri“), ktoré vám umožňujú jednoducho sa deliť o informácie s inými osobami. Pri návšteve stránok spoločnosti Videojet môže prevádzkovateľ doplnku sociálneho média do vášho počítača alebo iného elektronického zariadenia vložiť súbor cookie, ktorý mu umožňuje rozpoznávať jednotlivcov, ktorí predtým navštívili našu stránku alebo iné stránky či služby, a získať informácie o tom, že ste navštívili stránky spoločnosti Videojet. Doplnok sociálneho média takisto umožňuje webovej stránke sociálneho média šíriť informácie o vašich aktivitách na stránke spoločnosti Videojet s ostatnými používateľmi webovej stránky sociálneho média. Tieto nastavenia vymienania informácií spravuje webová stránka sociálneho média a riadia sa zásadami ochrany osobných údajov tohto média.

Prístup k našim stránkam zo sveta

Túto stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Videojet v USA, ale vami poskytnuté informácie budú dostupné pre naše pridružené spoločnosti a dodávateľov v ďalších krajinách v súlade s týmito zásadami. Ak okrem toho navštevujete túto stránku z inej krajiny než z USA, vaša komunikácia s nami nevyhnutne vyústi do prenosu informácií cez medzinárodné hranice. Úroveň právnej ochrany osobných údajov nie je rovnaká vo všetkých krajinách; my však na zachovanie zabezpečenia vašich údajov uplatňujeme bezpečnostné opatrenia uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Používaním tejto stránky beriete na vedomie, že vaše osobné údaje sa budú uchovávať a spracovávať v USA a v ľubovoľnej krajine, do ktorej môžeme preniesť vaše údaje v rámci našich prevádzkových operácií.

Spoločnosť Videojet môže prenášať vaše osobné údaje k svojim pridruženým spoločnostiam na celom svete. Tieto pridružené spoločnosti môžu následne prenášať vaše osobné údaje zas k svojim pridruženým spoločnostiam. Niektoré pridružené spoločnosti môžu sídliť v krajinách, v ktorých sa nezabezpečuje primeraná úroveň ochrany údajov. Spoločnosť Videojet však od všetkých svojich pridružených spoločností vyžaduje, aby s osobnými údajmi zaobchádzali spôsobom, ktorý je v súlade s týmito zásadami. Vaše osobné údaje prenášame do iných krajín alebo k tretím stranám len v prípade, že sme presvedčení o zabezpečení primeranej úrovne ochrany integrity a bezpečnosti spracovania vašich osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi o ich ochrane. Ak je to potrebné (vrátane prípadov prenosu údajov k pridruženým spoločnostiam) používame na zabezpečenie takejto ochrany štandardné zmluvné doložky schválené Európskou úniou. Ak chcete získať ďalšie informácie o ochranných opatreniach pri cezhraničnom prenose osobných údajov, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených v časti Vaše možnosti pri ochrane osobných údajov.

Zmeny našich zásad ochrany osobných údajov

Osobné údaje budeme používať iba spôsobom popísaným v týchto zásadách ochrany osobných údajov v znení platnom v čase, keď sme tieto informácie od vás získali alebo keď ste nám na ich spracovanie poskytli súhlas. Zároveň si však vyhradzujeme právo tieto zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek zmeniť, pričom vždy sa na ne vzťahujú požiadavky týkajúce sa príslušného súhlasu. Akékoľvek zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov sa zobrazia na tejto stránke aj s uvedením nového dátumu účinnosti. Spoločnosť Videojet vám preto odporúča tieto zásady ochrany osobných údajov pravidelne sledovať. Ak budete stránku spoločnosti Videojet naďalej používať, akékoľvek ďalšie získané osobné údaje sa budú spracúvať v súlade s aktuálne uverejnenými zásadami ochrany osobných údajov.

Len pre obyvateľov Ruska

Táto časť zásad ochrany osobných údajov sa vzťahuje len na obyvateľov Ruska.

Spracovanie vašich osobných údajov na účely a na právnom základe v zmysle týchto zásad ochrany osobných údajov bude vykonávať spoločnosť Videojet so sídlom na adrese 1500 North Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191, USA. Pri spracovaní vašich osobných údajov na marketingové účely alebo pri používaní technológií sledovania, ako sú súbory cookie, na to vždy najprv získame váš výslovný súhlas.

Prevádzkovateľom údajov je podľa týchto zásad ochrany osobných údajov pre ruských používateľov spoločnosť Videojet, 1500 North Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191, USA, privacy@videojet.com.

S osobnými údajmi vykonávame s použitím automatizovaných prostriedkov alebo bez nich nasledovné operácie: zber, záznam, systematizácia, zhromažďovanie, uchovávanie, špecifikovanie (aktualizácia, zmeny), vyvolávanie, používanie, prenos (poskytnutie, prístup) vrátane cezhraničných prenosov, depersonalizácia, odstránenie a likvidácia.

Informácie o tom, ako používate stránku spoločnosti Videojet, poskytujeme tretím stranám a na niektoré obchodné účely ich prenášame mimo územia Ruska. Ak chcete získať viac informácií o týchto tretích stranách a o krajinách, do ktorých osobné údaje prenášame, kontaktujte nás niektorým zo spôsobov opísaných v časti Vaše možnosti ochrany osobných údajov a my vám poskytneme informácie o názvoch a sídlach príslušných tretích strán, ako aj o ich úlohe pri spracovaní vašich osobných údajov.

Pri spracovaní osobných údajov po ich získaní dbáme na to, aby sa záznam, systematizácia, zhromažďovanie, uchovávanie, prispôsobenie/zmeny a vyvolávanie osobných údajov vykonávali prednostne v rámci ruskej databázy. Následne môžeme vaše osobné údaje preniesť k tretím stranám v zmysle týchto zásad ochrany osobných údajov.

Spoločnosť Videojet prijíma potrebné právne, organizačné a technické opatrenia na zabezpečenie akýchkoľvek osobných údajov zhromaždených prostredníctvom stránok spoločnosti Videojet, ako napríklad:

 • Restriction of access to the Personal Data on a need-to-know basis, i.e. only to individuals who require such data to perform their respective duties;
 • Ensuring physical security of premises where our information systems are located;
 • Use of hardware and software information security tools, such as state-of-the-art malware protection and firewalls; and
 • Appointment of a Data Protection Officer.

Kontaktujte nás

Predaj zariadení:
+421 903 806 767

Servis a podpora:
+421 903 806 767

×

Contact

Predaj zariadení: +421 903 806 767
Servisná podpora: +421 903 806 767