Ľudia

Ľudia

Pomáhame ľuďom dosiahnuť ich potenciál

Získavame, rozvíjame, zapájame a udržiavame si najlepších ľudí, aby sme neustále zlepšovali našu spoločnosť. Dali sme si záväzok budovať kultúru inklúzie, ktorá prirodzene podporuje získavanie, udržanie a zapojenie vysokokvalifikovaných a rôznorodých talentov a zároveň zaisťuje bezpečné pracovné prostredie pre všetkých.

Rôznorodosť a inklúzia

Spolupracovníci spoločnosti Videojet pochádzajú z rôznych prostredí a etnických skupín z celého sveta. Reprezentujú komunity, v ktorých pracujeme a žijeme. V množstve krajín, časových pásiem a jazykov sa neochvejne zaväzujeme každý deň spoločne vyhrávať s nadšením, pokorou a integritou.

Naše úsilie v oblasti rôznorodosti a inklúzie sa snaží zabezpečiť rovnosť na celosvetovej úrovni a prinášať energiu našim spolupracovníkom na miestnej úrovni na základe našich základných zásad spoločnosti Videojet. Dosahujeme to nasledujúcimi spôsobmi:

  • získavaním talentov,
  • riadením talentov,
  • prostredníctvom sietí Videojet Associate Networks (VAN) – našej verzie zamestnaneckých skupín.

Pracovné podmienky, zdravie a bezpečnosť spolupracovníkov

Zaväzujeme sa poskytovať zdravé a bezpečné pracovisko pre spolupracovníkov a ďalšie osoby, ktoré navštevujú naše závody. Práve záväzok každého spolupracovníka k ochrane zdravia a bezpečnosti umožňuje, aby naše prevádzky boli bezpečné pre každého. Vyzývame všetkých, aby na seba navzájom dávali pozor a svojou spoluprácou pomohli zaistiť bezpečnosť našich prevádzok. Tiež aby sa „zastavili, popremýšľali a ozvali,“ keď majú obavy alebo spozorujú prípadný problém v pracovnej oblasti.

Keďže sa náš svet vyvíja, neustále vyhodnocujeme najlepšie postupy a možnosti vzdelávania s cieľom optimalizovať spôsob, akým spolupracovníci a vedúci pracovníci rozvíjajú svoje schopnosti, prijímajú dôležité bezpečnostné informácie a pripravujú sa na zvládnutie budúcich výziev. Toto úsilie je podporované prostredníctvom nášho kódexu správania a programu Speak Up! .


Kariérny rozvoj a školenia

Za základom vedenia a riadenia nášho podnikania stojí duch neustáleho zlepšovania, od jednotlivých spolupracovníkov až po vedúcich pracovníkov. Našich spolupracovníkov povzbudzujeme, aby prevzali kontrolu nad svojím kariérnym rastom a prostredníctvom zmysluplných možností školení a rozvoja naplno využili svoj potenciál.

Náš typický prístup k rozvoju talentov zahŕňa kombináciu vzdelávania na pracovisku (70 %), koučovania (20 %) a školení v oblasti vedenia a systému VES (10 %), čo podľa nášho názoru poskytuje najkonzistentnejšiu a najúčinnejšiu štruktúru rozvoja. Využívame nástroje, ktoré nám pomáhajú identifikovať a zabezpečiť ďalšiu rolu pre tých spolupracovníkov, ktorí sa o ňu usilujú, a podporujeme ich pri rozvíjaní uspokojivej a produktívnej kariéry.

Ak sa chcete stať spolupracovníkom spoločnosti Videojet, navštívte našu stránku venovanú kariére.


Príbehy našich spolupracovníkov

Príbeh Sherry

Po troch desaťročiach v spoločnosti Videojet sa Sherry zamýšľa nad cestou, ktorá ju dostala od chemičky v laboratóriu až po manažérku obchodnej jednotky – vrátane niektorých výziev, ktorým musela čeliť, a toho, ako to vracia ďalšej generácii žien v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky.

Príbeh Howarda

Odkedy sa Howard Heyman, riaditeľ podnikových systémov, pridal pred viac ako dvadsiatimi rokmi k spoločnosti Videojet, videl veľa zmien – v kariére aj v spôsoboch, akými spoločnosť podporuje spolupracovníkov LGBTQ+, ako je on sám.


Príbeh Iris

Od chvíle, kedy Iris počula o spoločnosti Veralto, vedela, že chce byť jej súčasťou. Napriek prekážkam na ceste táto absolventka MBA zotrvala a získala miesto v programe rozvoja všeobecného manažmentu spoločnosti Veralto.