Atramenty iQMark: bezpečnejšie a udržateľnejšie spotrebné materiály

Atramenty iQMark: bezpečnejšie a udržateľnejšie spotrebné materiály

Keďže regulačné normy vyvíjané na medzinárodnej, národnej a priemyselnej úrovni sa stále sprísňujú, splniť ciele v oblasti bezpečnosti a udržateľnosti môže byť náročné.

iQMark™ je značka spotrebných materiálov spoločnosti Videojet, ktorá pomáha zákazníkom identifikovať atramenty a kvapaliny, ktoré sa najlepšie hodia pre tieto ciele a pomáhajú chrániť životné prostredie, ako aj zamestnancov.

Spotrebné materiály iQMark boli vyrobené a navrhnuté zodpovedným spôsobom. Obsahujú vyše 30 receptúr atramentov vrátane verzií bez obsahu MEK, bez obsahu metanolu ako aj bez obsahu CMR. Recyklovateľné komponenty kaziet pomáhajú znižovať množstvo odpadu, zatiaľ čo všetky naše kartónové obaly na prepravu atramentu sú vyrobené zo stromov pestovaných trvalo udržateľným spôsobom.

Každá dávka sa testuje, aby sa zabezpečil súlad s prísnymi špecifikáciami kontroly kvality. Atramenty sú navrhnuté tak, aby ponúkali maximálny kontrast, adhéziu a spoľahlivosť prevádzky. Správny atrament môže znížiť spotrebu úpravnej kvapaliny o 50 %, čím sa zníži počet zásahov do tlačiarne a kontaktov zamestnancov s chemikáliami.

Rozšírený výskum a iniciatívy v oblasti vývoja produktov navyše umožňujú odborníkom na vývoj atramentov zo spoločnosti Videojet neustále rozširovať komplexný sortiment iQMark o nové výrobky.

Register today for regular news and expert advice

×

Contact Us

Výhody značky iQMark

Atramenty a kvapaliny iQMark patria medzi originálne spotrebné materiály vyrobené spoločnosťou Videojet. Majú špeciálne zloženie, ktoré umožňuje splniť špecifické ciele zákazníkov v oblasti sociálnej zodpovednosti.

V závislosti od druhu atramentu ide zvyčajne o tieto výhody:

  • Bez obsahu CMR, nízka toxicita
  • Bez obsahu MEK, žiadny metanol
  • Nižšia spotreba úpravnej kvapaliny
  • Menej plastového odpadu
  • Menej zásahov do tlačiarne
  • Nižšie emisie prchavých organických zlúčenín (VOC)
  • Menšie poškodzovanie ozónovej vrstvy
  • Nižšie vystavenie zamestnancov VOC
  • Nízky zápach

Prinášame zlatý štandard čistoty atramentu, výkonu, spoľahlivosti a zákazníckeho servisu

Naše atramentové kazety sú maximálne udržateľné a obsahujú recyklovateľné komponenty


Dokumenty

Stiahnite si infografiku a získajte viac informácií o našich bezpečnejších a udržateľnejších atramentoch iQMark


Kontaktujte nás

Let Us Find the Right Solution for Your Business

A Coding Expert will contact you within 1 business day

Need help? We’re here for you.

Predaj zariadení:
: +421 903 806 767

Servis a podpora:
: +421 2 391 834 18


Quick Links:
Global Offices
Sales and Distributor Search