Časté otázky o laserových označovacích systémoch

V tejto téme nájdete nasledujúce informácie:

Aký je rozdiel medzi rôznymi typmi a úrovňami výkonu laserov a ktorý je vhodný pre moju aplikáciu?

Väčšina kódovacích laserov spadá do 3 základných skupín: 10 W, 25 až 30 W a 40 W alebo viac. Väčšina súčasných systémov využíva technológiu riadeného lúča (s galvanometrami na osiach x a y a tlačou celých znakov). Požadovaná výkonová trieda závisí od aplikácie. Výkon sa rovná rýchlosť, takže čím rýchlejšia je linka, tým je potrebný väčší výkon. Treba vziať do úvahy aj ďalšie faktory, ako sú podklad a obsah kódov (pozri nižšie).

Späť na začiatok

Ktoré premenné treba zohľadniť pri výbere vhodného laserového označovacieho systému?

Medzi faktory, ktoré treba zohľadniť pri posudzovaní vhodnosti systému, patria rýchlosť linky, rozstupy medzi výrobkami, podklad (materiál), na ktorý sa má značiť, obsah kódov (množstvo a veľkosť poľa), podmienky prostredia a potreby v oblasti integrácie.

Späť na začiatok

Aké možnosti rozhraní sú k dispozícii?

Na výber máte možnosť použiť ovládač TCS+ (s TU430) alebo CLARiTY, externé obslužné rozhranie s dotykovou obrazovkou alebo počítač (so softvérom TCS+ alebo Smartgraph). Na pripojenie k PLC sú na výber priemyselné protokoly EtherNet/IP™ a PROFINET.

Späť na začiatok

Musia byť výrobky pri laserovom značení v pohybe?

Naše riadené lúčové lasery dokážu značiť na produkty počas ich pohybu po výrobnej linke. Dokážu takisto značiť aj v stacionárnom alebo statickom režime, teda keď sa výrobky nepohybujú.

Späť na začiatok

Aká je typická preventívna údržba systému?

Základná preventívna údržba je minimálna a závisí od podmienok aplikácie, napríklad od toho, či sa zariadenie používa v prašnom alebo vlhkom prostredí. Je potrebné pravidelne vymieňať filtre v odsávači výparov a takisto odporúčame kontrolovať a čistiť prednú optiku (podľa potreby). V závislosti od prevádzkových podmienok a použitia sa raz ročne odporúča dôkladnejšia preventívna údržba.

Späť na začiatok

Aké bezpečnostné aspekty je potrebné zohľadňovať pri používaní laserových označovacích systémov?

CO2 lasery sa považujú za zariadenia triedy IV a odporúča sa ich prevádzkovať v systéme triedy I. To znamená, že je potrebné chrániť označovací bod tak, aby sa osoby nemohli pozerať do lasera ani si dávať ruky pred výstupnú optiku. To sa obyčajne zabezpečuje umiestnením priehľadného plastového krytu okolo výstupnej optiky a dopravníka na obmedzenie prístupu. V základnej konfigurácii sú obyčajne zahrnuté blokovacie mechanizmy pre prípad, že kryt nie je v správnej polohe. Za zabezpečenie tejto ochrany je zodpovedný kupujúci a my vám radi poradíme, aká ochrana je presne potrebná pri konkrétnej aplikácii.

Späť na začiatok

Aké sú výhody laserového značenia?

Laserové označovacie systémy mávajú menej prestojov, nepotrebujú spotrebný materiál (čím šetria náklady aj životné prostredie), označenie je trvalé a v porovnaní s atramentovými tlačiarňami majú nižšie nároky na údržbu a ich prevádzka stojí menej.

Späť na začiatok

Kontaktujte nás

Predaj zariadení:
+421 903 806 767

Servis a podpora:
+421 2 391 834 18

×

Contact

Predaj zariadení: +421 903 806 767
Servisná podpora: +421 903 806 767