Malé znaky a kontinuálne atramentové tlačiarne – časté otázky

V tejto téme nájdete nasledujúce informácie:

Čo znamená CIJ?

CIJ je skratka anglického výrazu „continuous inkjet“, čo znamená kontinuálna atramentová tlač. Tlačiareň vytvorí prúd malých kvapôčok atramentu a z nich vyberie tie, ktoré sa majú vytlačiť, čím vznikne znak, ktorý sa nastrekne na výrobok. Nepoužité kvapôčky sa cyklicky vrátia späť do tlačiarne a znova sa zaradia do prúdu atramentu.

Späť na začiatok

Na akom princípe funguje CIJ?

Kontinuálne atramentové tlačiarne vytvárajú tlačený obsah pomocou individuálnych kvapôčok atramentu s elektrickým nábojom. Každá kvapôčka so svojim špecifickým nábojom preletí magnetickým poľom, ktoré sa generuje vnútri tlačovej hlavy. Veľkosť náboja kvapôčky určuje jej odklonenie v rámci tlačového poľa. Kvapôčky s najväčším odklonom vytvoria najvrchnejší riadok kódu alebo najvrchnejšie body jednoriadkového kódu. Kvapôčky s malým odklonom vytvoria spodný riadok kódu alebo spodné body jednoriadkového kódu. Kvapôčky, ktoré nemajú žiadny náboj, sa neodchýlia, pristanú v tlačovej hlave a vrátia sa späť do atramentového systému.

Späť na začiatok

Do akých aplikácií sa odporúča CIJ?

Kontinuálne atramentové tlačiarne umožňujú tlačiť na papierové výrobky, plasty, kovy, sklo a iné materiály. Medzi typické aplikácie patria nádoby na mlieko, plechovky na sýtené nápoje, lieky, malé kartónové škatuľky, káble a označovanie malých komponentov.

Späť na začiatok

Aký je rozdiel medzi CIJ a kontaktnými kódovacími systémami?

Kontinuálne atramentové tlačiarne vôbec neprichádzajú do styku s výrobkami. Atrament sa nastrekuje vzduchom po kvapôčkach v takom vzore, ktorý zabezpečí vytlačenie kódu naprogramovaného v tlačiarni počas pohybu výrobku. Vzdialenosť tlačovej hlavy tlačiarne od produktu je zvyčajne 3/16 palca (4,7 mm).

Späť na začiatok

Aký je rozdiel medzi technológiami CIJ a DOD?

Rozdiel medzi technológiami CIJ a DOD spočíva v tom, že pri kontinuálnej atramentovej tlači atrament nepretržite cirkuluje v tlačiarni medzi atramentovým systémom a tlačovou hlavou. V prípade technológie DOD sa atrament používa, len keď tlačiareň tlačí.

Späť na začiatok

Aký je rozdiel medzi technológiami CIJ a LCM?

LCM alebo veľkoznaková tlač sa niekedy označuje aj ako technológia DOD (angl. Drop on Demand – kvapôčky podľa potreby). LCM tlačiarne sa obyčajne používajú na sekundárne obaly, kde je potrebné väčšie písmo. Veľkosť písma v prípade CIJ je zvyčajne od 1/8 do 1/2 palca (cca 3 až 12 mm), v prípade LCM to môžu byť až 2 palce (cca 5 cm).

Späť na začiatok

Z akej diaľky dokážu tlačiť CIJ tlačiarne Videojet na produkty?

Na väčšine kontinuálnych atramentových tlačiarní Videojet je odporúčaná vzdialenosť tlačovej hlavy od výrobku 3/16″, čo je cca 4 mm. Keď je vzdialenosť tlačovej hlavy od výrobku menšia ako 3/16″, kvapôčky atramentu sa nastreknú s menším rozptylom a kód je menší. Keď je vzdialenosť tlačovej hlavy od výrobku väčšia ako 3/16″, zväčší sa výška tlače, vytlačené kvapôčky sú ďalej od seba a zmenší sa presnosť tlače.

Späť na začiatok

Kde nájdem karty bezpečnostných údajov k zmesiam Videojet InkSource™?

Karty bezpečnostných údajov k zmesiam Videojet si môžete pohodlne stiahnuť vo formáte Adobe® Acrobat® Reader™ kliknutím sem.

Späť na začiatok

Aké typy detektorov produktov ponúka spoločnosť Videojet?

Spoločnosť Videojet ponúka rôzne druhy detektorov na rôzne druhy produktov. Najčastejšie sa používajú detektory produktov s fotoelektrickými senzormi, ktoré zisťujú produkty na výrobnej linke pomocou infračervených lúčov. Na zisťovanie kovových výrobkov máme v ponuke aj detektory kovov a na detekciu registračných značiek v produktoch ponúkame optické detektory. Ďalšie informácie o detektoroch produktov si môžete vyžiadať na telefónnom čísle zákazníckeho servisu spoločnosti Videojet: 1 (833) 760 0609.

Späť na začiatok

Ako možno kontaktovať miestneho zástupcu spoločnosti Videojet?

Zavolajte na číslo 1 (833) 760 0609 a postupujte podľa pokynov automatizovaného telefónneho systému, ktorý vás prepojí so zákazníckym servisom.

Späť na začiatok

Kontaktujte nás

Predaj zariadení:
+421 903 806 767

Servis a podpora:
+421 2 391 834 18

×

Contact

Predaj zariadení: +421 903 806 767
Servisná podpora: +421 903 806 767