Riešenie problémov s tlačiarňami radu Excel – časté otázky

You will find information for the following issues here:

Čo robiť, ak sa na displeji nič nezobrazuje?

Ak tlačiareň pracuje normálne, ale na displeji nie je viditeľný žiadny obsah, nastavte kontrast. Zavolajte na technickú podporu.

Späť na začiatok

“nie je k dispozícii vzduch na zahriatie”

 • Skontrolujte vstupný tlak na tlakomere (cca 6 barov).
 • Skontrolujte kvalitu stlačeného vzduchu. Nesmie obsahovať žiadny olej ani vodu.

Späť na začiatok

Čo robiť, keď sa zobrazí chyba „Ink Out Fault“ (Chyba: minul sa atrament)?

 • Skontrolujte hladinu zmesi (úpravnej, atramentovej).
 • Ak je hladina v poriadku, zavolajte na technickú podporu.

Späť na začiatok

Čo robiť, keď sa zobrazí chyba „Phasing Fault“ (Chyba fázovania)?

 • Nie je znečistená hlava? Vypnite tlačiareň, vyčistite hlavu úpravným roztokom, usušte ju a tlačiareň znova spustite.
 • Skontrolujte dátum spotreby atramentu a ak už uplynul, vymeňte atrament za nový.

Späť na začiatok

Čo robiť, keď sa zobrazí chyba „No Signal Fault“ (Chyba: žiadny signál)?

 • Tlačí sa atrament? Ak nie, je zablokovaná tryska.
 • Môže byť preplnená záchytná nádržka a následne sa upchala spätná hadička. V takom prípade ju treba vyčistiť.

Späť na začiatok

Čo robiť, keď sa zobrazí chyba „Reservoir Overfill“ (Preplnená nádržka)?

 • Príliš časté alebo príliš dlhé čistenie; v module sa nachádza príliš veľa kvapaliny.
 • Vypustite z modulu trochu kvapaliny (cca 20 ml). Zavolajte na technickú podporu.

Späť na začiatok

Čo robiť, keď sa zobrazí chyba „HV Fault“ (Chyba VN)?

 • Vysokonapäťové doštičky v tlačovej hlave sú znečistené. Vyčistite ich.
 • Skrat cez atrament. Dôkladne vyčistite tlačovú hlavu.

Späť na začiatok

Čo robiť, keď sa zobrazí chyba „Empty Time Too Short Fault“ (Chyba: prázdny čas príliš krátky)?

 • Skontrolujte tlak atramentu (tlakomer na ľavej strane). V prípade potreby zavolajte na technickú podporu.
 • Skontrolujte dátum spotreby atramentu. Viskozita atramentu je možno príliš nízka.
 • Vymeňte atrament za nový.

Späť na začiatok

Čo robiť, keď sa zobrazí chyba „Flow Time Too Long Fault“ (Chyba: čas toku príliš dlhý)?

 • Skontrolujte, či zo systému neuniká atrament.
 • Doplňte atrament.

Späť na začiatok

Kontaktujte nás

Predaj zariadení:
+421 903 806 767

Servis a podpora:
+421 2 391 834 18

×

Contact

Predaj zariadení: +421 903 806 767
Servisná podpora: +421 903 806 767