Technológia termotransferovej tlače

Technológia termotransferovej tlače je ideálnym riešením na poddajné obaly

Technológia termotransferovej tlače (TTO) vznikla nadviazaním na tradičné analógové technológie tlače kódov, ako sú kódovacie raznice alebo valce. Termotransferová tlač prináša digitálnu technológiu do aplikácií balenia výrobkov do poddajných fólií, ktoré sú bežné v mnohých potravinárskych odvetviach. Proces tlače spočíva v aplikácii kódu na poddajnú fóliu alebo štítok pomocou tepelnej tlačovej hlavy a termotransferovej pásky. Touto technológiou vzniká na obale kód s veľmi vysokým rozlíšením, ktorý je ľahko čitateľný, a zároveň nedochádza k žiadnemu narušeniu estetickej kvality grafiky a dizajnu na obalovej fólii.

  • Benefits
  • Špecifiká aplikácií
  • Documents
145x120-TTOtech-HighResPrint

Technológia termotransferovej tlače s vysokým rozlíšením

Pri termotransferovej tlači sa využíva tepelná tlačová hlava s vysokým rozlíšením (300 dpi) a termotransferová páska.  Tlačiareň zahrieva vybrané prvky tepelnej tlačovej hlavy a tak prenáša farebný pigment z pásky na poddajný obal.  Proces tlače môže fungovať rýchlosťou až 400 balení za minútu.  Na rozdiel od starších analógových technológií, ako sú kódovacie raznice alebo valce, dokáže termotransferová tlačová hlava s vysokým rozlíšením okrem štandardných údajov o šarži či dátume spotreby tlačiť aj logá, grafické prvky a čiarové kódy.

145x120-TTOtech-EconomicalSolution

Ekonomické riešenie pre obalový priemysel

Termotransferové tlačiarne (TTO) možno ľahko programovať, čo umožňuje obsluhe rýchlo meniť tlačený obsah.  Tým sa znižujú prestoje aj námaha potrebná na výmenu matríc a valcov spojených so starším zariadením na razenie za tepla či kódovanie pomocou valcov.  Pokročilé TTO tlačiarne využívajú obojsmerný pohon pásky, čo umožňuje precízne ovládanie jej napnutia.  Tým sa eliminujú mechanické prvky náchylné na poruchy, napríklad ramená, a zároveň sa šetrí páska vďaka precíznemu ovládaniu jej polohy.

145x120-TTOtech-RealTimeData

Variabilné údaje v reálnom čase

Termotransferová tlač je digitálne riešenie, čo znamená, že disponuje jednak hodinami s reálnym časom, a jednak možnosťami vstupno-výstupnej komunikácie.  Okrem tlače statických kódov dokážu pokročilé TTO tlačiarne tlačiť na každé jedno balenie iné údaje.  V závislosti od výrobných potrieb umožňuje TTO technológia tlačiť rozšírené sledovacie údaje, ako sú časové pečiatky balenia alebo napríklad aj pokročilejšie kódy vrátane jedinečných výrobných čísel a súvisiacich čiarových kódov.

145x120-intermittent

Prerušovaná termotransferová tlač

Prerušovaná termotransferová tlač sa používa na linkách, kde sa baliaca fólia pohybuje prerušovane (zastavuje a znova pohýna). Čas zastavenia (pauza) slúži na tlačový cyklus. Na základe signálu z baliaceho stroja tlačiareň spustí tlačovú hlavu na materiál a pohybom po fólii tlačí. Po dokončení sa tlačová hlava zdvihne a presunie do východiskovej polohy, kde čaká na ďalšie balenie.

145x120-continuous

Nepretržitá termotransferová tlač

Na linkách s nepretržitým tokom sa tlačí na obalovú fóliu v pohybe. Fólia sa posúva medzi tlačovou hlavou a tlačovým valcom. Po spúšťacom signále z baliaceho stroja sa tlačová hlava pritlačí na tlačový valec a začne sa tlačiť. Fólia postupuje plničkou a tlačiareň postupne tlačí na všetky balenia. Signál na zastavenie tlače spôsobí zdvihnutie tlačovej hlavy.

145x120-TTOtech-Ribbon

Termotransferová páska

Termotransferová páska je polyesterová fólia s veľmi tenkou vrstvou suchého atramentu na jednej strane a s vhodným mazivom tlačovej hlavy na druhej strane. Atramentová vrstva je buď zo živicového materiálu, alebo zo zmesi voskových a živicových materiálov. Výber optimálnej pásky závisí od konkrétnej aplikácie a od presných požiadaviek na kódy.

Kontaktujte nás

Predaj zariadení:
+421 903 806 767

Servis a podpora:
+421 2 391 834 18

×

Contact

Predaj zariadení: +421 903 806 767
Servisná podpora: +421 903 806 767