Jednoduché používateľské rozhranie Videojet pre laserové systémy

Jednoduché ovládacie prvky

SOI (simple operator interface) je jednoduché používateľské rozhranie spojené s najmodernejšou technológiou dotykových displejov. Je veľmi praktické – umožňuje jednoduchú úpravu kódov, rýchly výber úloh a ich spúšťanie pomocou pár jednoduchých krokov. Zároveň je také flexibilné, že ho možno použiť s ľubovoľným laserovým označovacím systémom Videojet. Jeho súčasťou je navyše aj integrovaná prevencia chýb, ktorá ešte väčšmi zvyšuje spoľahlivosť prevádzky.

Nové rozhranie SOI sa ľahko používa a znižuje riziko chýb v kódoch, ktoré by mohli spomaľovať výrobu a spôsobovať vznik odpadu.

Praktické

 • Vždy sa zobrazuje ľahko čitateľný náhľad obsahu
 • Priamy prístup k ovládacím funkciám z tej istej obrazovky
 • Správa oprávnení bráni náhodným zmenám nastavenia.

Softvérová flexibilita

Softvér možno nainštalovať do farebného dotykového displeja a pripojiť k samostatnému laserovému označovaciemu systému Videojet. Flexibilné možnosti umiestnenia umožňujú pohodlný prístup.

Softvér možno takisto nainštalovať do integrovaného počítača so systémom Windows® alebo do obslužného rozhrania na platforme PC. Tým ušetríte cenný priestor a znížite počet stanovíšť obsluhy.

Jednoduché ovládacie prvky

 • Rýchly prístup k bežným úlohám laserového značenia
 • Prispôsobené zobrazenie a úprava oprávnení k jednotlivým funkciám
 • Dvojstupňový výber obsahu s funkciou automatického ukladania AutoSave
 • Do databázy laserového značenia je možné uložiť aj offline správy z PC poslané pomocou softvéru SmartGraph alebo vreckového počítača
 • Úprava polohy kódov
 • Úprava obsahu zvýraznením a písaním

Prístup pre zodpovedného pracovníka

 • Plný prístup je chránený heslom
 • Jednoduché zadávanie formou prístupového kľúča
 • Zobrazenie a zmeny oprávnení vykonané zodpovedným pracovníkom sú nezávislé od oprávnení obsluhy

Prístup pre správcu

 • Možnosť vytvárať samostatné heslá pre zodpovedných pracovníkov, správcov a obsluhu
 • Ovládanie funkcie automatického ukladania AutoSave. Keď je funkcia AutoSave zapnutá, úlohy sa ukladajú bez zásahu obsluhy. Keď je funkcia AutoSave vypnutá, vykonané úpravy možno navrhnúť ďalšej pracovnej zmene.
 • Možno udeľovať individuálny prístup k funkciám a nastavovať ich skrytie či možnosť zobrazenia alebo zmien

Find out more about Smart Graph Laser software. Contact us!

Call new Equipment Sales: 0800 500 3023