Marsh® PatrionPlus®

Marsh PatrionPlus tlačiareň veľkých znakov (LCM)

The Marsh PatrionPlus large character marking (LCM) printer was discontinued in February of 2022. Supplies and parts sales for the Marsh PatrionPluswill be available through February 28, 2027.

Výroba tlačiarne veľkých znakov Marsh PatrionPlus bola ukončená v Február 2022. Spotrebný materiál a náhradné diely pre Marsh PatrionPlus budú k dispozícii do Február 28, 2027*.

Podpora pre zákazníkov s inštalovanou tlačiarňou Marsh PatrionPlus.

Pre viac informácii prosím kontaktujte obchodného zástupcu Videojet.

 *Poznámka: Napriek tomu, že Videojet prijíma obchodne adekvátne opatrenia pre zaistenie náhradných dielov, ako je uvedené, v určitých prípadoch mimo kontrolu spoločnosti Videojet môže prísť k tomu, že niektoré náhradné diely pre výrobky, ktorých výroba bola ukončená, nebudú k dispozícii.

×