Iné balené potraviny

Tlač na balené potraviny

Rozmanité prostredia a aplikácie balenia potravín si vyžaduje rozmanitú škálu riešení tlače kódov a značenia údajov.  Spoločnosť Videojet si dobre uvedomuje, že na naplnenie výkonnostných očakávaní nepostačujú univerzálne riešenia.  Preto spoločnosť Videojet prináša najširšiu ponuku technológií tlače kódov a iných údajov pre potreby baliarní potravín.  Napriek tomu sú stále potrebné nové vysoko spoľahlivé riešenia, či už ide o tlač na kartóny v suchom, prašnom prostredí, alebo tlač na vrecká pri ich plnení na mokrej a studenej baliacej linke.  Spoločnosť Videojet prináša produkty, ktoré vám zabezpečia nerušený chod linky a zároveň jednoduchú prevádzku. Vaši pracovníci sa tak nebudú musieť toľko venovať tlačiarňam a budú sa môcť sústrediť na svoju prácu.

  • Aplikácie
  • Dokumenty
  • Opisy aplikácií

Kontaktujte nás

Predaj zariadení:
+421 903 806 767

Servis a podpora:
+421 2 391 834 18

×

Contact

Predaj zariadení: +421 903 806 767
Servisná podpora: +421 903 806 767