Označovanie vajec

Označovanie vajec – priemyselná tlač kódov

Technológie na označovanie vajec sa vyvíjajú už dlhé roky, ale po celý ten čas bola stredobodom pozornosť bezpečnosť potravín. Pokroky v týchto technológiách priniesli zvýšenie kvality tlače a lepšie možnosti vyznačovania dátumov spotreby a sledovacích údajov, čo pomáha pri zabezpečovaní zhody so stále sa vyvíjajúcimi regulačnými predpismi o zodpovednosti výrobcov. Riešenia spoločnosti Videojet pomáhajú napĺňať tieto potreby a zároveň zabezpečujú nerušenú, efektívnu prevádzku a vysokú kvalitu kódov, ktorá pomáha šíriť dobré meno značky.

 • Aplikácie
 • Integrácia do linky
 • Dokumenty
 • Prehľad
 • Vajcia
 • Kartóny
 • Kartónové škatule
CIJ-icon

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

Bezkontaktná atramentová tlač textu do piatich riadkov, lineárnych a 2D čiarových kódov alebo grafických prvkov na rôzne druhy obalov vrátane neprenosných obalov prostredníctvom pohyblivých systémov.

TTO-icon

Termotransferová potlač (TTO)

A digitally controlled printhead precisely melts ink from a ribbon directly onto flexible films to provide high resolution, real-time prints.

TIJ-icon

Termotlač (TIJ)

Bezkontaktná atramentová tlač, pri ktorej sa atrament aplikuje na povrch balenia prostredníctvom tepla a povrchového napätia. Obyčajne sa využíva na tlač 2D kódov DataMatrix a iných čiarových kódov.

LCM-LPA-icon

Veľkoznaková tlač (LCM)

Bezkontaktná atramentová tlač rôznych druhov údajov (alfanumerické, logá a čiarové kódy) vo veľkom formáte, ktorá sa využíva najmä na sekundárnych obaloch (napr. kartónové škatule).

Laser-icon

Laserové označovacie systémy

Lúč infračerveného svetla zaostrený a usmerňovaný sústavou starostlivo riadených zrkadielok vytvára značky v mieste, kde sa teplo z lúča stretáva s povrchom balenia.

LCM-LPA-icon

Tlačiarne a aplikátory na štítky (LPA)

Tlačia a umiestňujú štítky rôznych veľkostí na rozličné druhy obalov.

Marketingové príležitosti

Bezpečnosť a pravosť pôvodu vajec sú dlhodobo dôležitou otázkou vo všetkých regiónoch sveta. Ak majú zákazníci možnosť vnímať vajcia ako viac než len tovar, podporuje to ich vernosť a zvýšený dopyt. Tlač údajov o vajciach a značke priamo na vajcia je pre výrobcov príležitosťou, ako posilniť vplyv svojej značky a získať vernejších zákazníkov vďaka jasnému záväzku ku kvalite a bezpečnosti.

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

 • ideálna technológia na linkovú tlač kódov priamo na vajcia
 • ekonomické riešenie – je potrebný najmenší počet tlačiarní
 • najefektívnejšie riešenie, keďže tlačiarne možno integrovať do triedičky a ovládať priamo z konzoly
 • špeciálne namiešaný potravinársky atrament, ktorý spoľahlivo drží na vaječných škrupinách

Laserové označovacie systémy

 • mikroskopickým leptaním povrchu vajec sa vytvorí trvalý odtlačok bez potreby atramentu
 • čitateľnosť kódu nie je natoľko závislá od vlhkosti vajec
 • lepšia kvalita tlače v porovnaní s atramentovou

Plánovanie do budúcnosti

Obaly na vajcia sa menia, lebo maloobchodníci sa snažia prilákať zákazníkov kvalitnejšími vajcami. Vyvíja sa aj dizajn obalov – jednoduché obaly sa vylepšujú, aby poskytovali väčšiu ochranu a lepšiu viditeľnosť kódov na vajciach, aby s nimi zákazníci nemuseli zbytočne manipulovať. Riešenia tlače kódov navrhnuté tak, aby fungovali dobre pri širokej škále štýlov a materiálov balenia, poskytujú výrobcom slobodu prispôsobiť sa budúcim zmenám.

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

 • jednoduchý a spoľahlivý spôsob tlače na papierové, plastové a penové obaly aj na preložky zabalené v zmršťovacej fólii
 • tlačiarne Videojet radu 1000 disponujú tlačovou hlavou CleanFlow™ s patentovaným dizajnom, ktorý obmedzuje usádzanie atramentu a zvyšuje tak spoľahlivosť prevádzky
 • bezkontaktná tlačiareň je spoľahlivým riešením na tlačenie čitateľných sledovacích kódov

Laserové označovacie systémy

 • tlačia znaky a logá vo vynikajúcej kvalite
 • trvanlivá a čistá tlač
 • možnosť tlačiť na hornú časť obalov na viaceré miesta, a to aj na obaly stojace na linke

Termotlač (TIJ)

 • atramentové tlačové riešenie na porézne materiály obalov, napr. papier
 • tlač vo vyššom rozlíšení v porovnaní s inými atramentovými systémami

Termotransferová potlač (TTO)

 • tlač na baliace plastové materiály pred ich aplikáciou na preložky s vajcami
 • vysokokvalitné kódy pomocou tlačového systému s páskou, ktorý veľmi dobre tlačí aj čiarové kódy

Vyššia efektivita dodávateľského reťazca a finančné úspory

Špecifické údaje o šarži, dávke a dodávateľovi vytlačené priamo na škatuliach s vajcami sú viditeľné pre maloobchodníkov, veľkoobchodníkov aj prepravcov, ktorým pomáhajú rýchlo identifikovať produkty v prípade nutnosti ich vrátenia. Vytlačením týchto údajov priamo na škatuľu sa zjednodušujú aj požiadavky na balenie vďaka štandardizácii štýlu balenia pre rôznych obchodných partnerov.

Tlačiarne a aplikátory na štítky (LPA)

 • štandardný spôsob identifikácie produktov na doručenie obchodným partnerom
 • automatické označovacie riešenia môžu výrazne obmedziť chyby a zlú čitateľnosť označení a zabezpečiť tak optimálne smerovanie a sledovanie
 • automatické nalepovanie štítkov na škatule podľa potreby je rýchlejšie a konzistentnejšie ako ručné označovanie a zamedzuje vzniku chýb

Veľkoznaková tlač (LCM)

 • tlač údajov priamo na škatuľu vrátane skenovateľných čiarových kódov
 • veľmi ekonomické a spoľahlivé
 • eliminujú sa náklady, skladovanie a manipulácia so štítkami, ako aj potreba predtlačených škatúľ pre rôznych zákazníkov

Termotlač (TIJ)

 • tlač vo vysokom rozlíšení priamo na škatule
 • ideálne v prípade tlače na škatule vystavované v regáloch
 • tlač rôznych druhov čiarových kódov podľa požiadaviek maloobchodného dodávateľského reťazca
 • Triedička, kartónovačka a balička
CIJ-icon

Kontinuálna atramentová tlač (CIJ)

Bezkontaktná atramentová tlač textu do piatich riadkov, lineárnych a 2D čiarových kódov alebo grafických prvkov na rôzne druhy obalov vrátane neprenosných obalov prostredníctvom pohyblivých systémov.

TTO-icon

Termotransferová potlač (TTO)

A digitally controlled printhead precisely melts ink from a ribbon directly onto flexible films to provide high resolution, real-time prints.

TIJ-icon

Termotlač (TIJ)

Bezkontaktná atramentová tlač, pri ktorej sa atrament aplikuje na povrch balenia prostredníctvom tepla a povrchového napätia. Obyčajne sa využíva na tlač 2D kódov DataMatrix a iných čiarových kódov.

LCM-LPA-icon

Veľkoznaková tlač (LCM)

Bezkontaktná atramentová tlač rôznych druhov údajov (alfanumerické, logá a čiarové kódy) vo veľkom formáte, ktorá sa využíva najmä na sekundárnych obaloch (napr. kartónové škatule).

Laser-icon

Laserové označovacie systémy

Lúč infračerveného svetla zaostrený a usmerňovaný sústavou starostlivo riadených zrkadielok vytvára značky v mieste, kde sa teplo z lúča stretáva s povrchom balenia.

LCM-LPA-icon

Tlačiarne a aplikátory na štítky (LPA)

Tlačia a umiestňujú štítky rôznych veľkostí na rozličné druhy obalov.

 • Brožúry
 • Opisy aplikácií
 • Prípadové štúdie

Kontaktujte nás

Predaj zariadení:
+421 903 806 767

Servis a podpora:
+421 2 391 834 18

×

Contact

Predaj zariadení: +421 903 806 767
Servisná podpora: +421 903 806 767